12035585_sD.O.G-Sec  הכריזה על אספקת מערכת הגנה היקפית למתחם “SHELL”” בניגריה. הפרויקט כלל התקנת חיישנים, מצלמה, ומערכות תקשורת, כולם משולבים לתוך חדר שליטה ובקרה מרכזי.

D.O.G-Sec הוקמה ב-2008 כספקית מערכות אבטחה היקפית משולבות הכוללת מצלמות מעקב, מערכות ניתוח וידאו, יכולות מרובות חיישנים וגדר חכמה הכוללת חיישני גילוי וזיהוי חדירות, כשכל המערכות משולבות במסגרת פיתרון ניהול וידאו VMS ותוכנת שליטה ובקרה.

ישראל כהן, מנכ”ל D.O.G-Sec אומר, “אנו שמחים לספק פתרון משולב זה להגנת עובדי SHELL ב-Abuja, ניגריה”. לפי כהן: ” החברה השקיעה מחשבה רבה בטכנולוגיית חדר השליטה והבקרה, ומכיוון שהתברר לנו שקציני הביטחון בשטח מתחלפים כל הזמן, החברה מספקת בחדר השליטה והבקרה שלה מערכת ניהול וידאו כמו גם מערכת לניהול אזעקות העובדת לפי אירועים ובמקרה של אזעקה מנהלת אוטומטית את המצב תוך שליחת כוחות במידת הצורך. בעקבות זאת תפקידו של קצין הביטחון הוא רק לוודא שהסכנה טופלי בהצלחה.”

פתרונות אחרים המוצעים על ידי החברה כוללים את ה- D-GuardSektor, הפיתוח האחרון של D.O.G-Sec בתחום מערכות גילוי חדירת גדרות. המערכת מצביעה על המיקום המדויק של האירועים העוינים העשויים להתרחש בכל נקודה על היקף האתר המוגן.

לפי כהן,”  D-GuardSektor® משתמשת בכבל החישה D-Guard 3G ®  שנוסה ונבדק, וש-250 ק”מ שלו הותקנו כבר בכמה מהאתרים בעלי מודעות האבטחה הגבוהה ביותר בעולם, כולל בתי סוהר, שדות תעופה, תחנות כוח, מתקנים צבאיים ומתקנים תעשייתיים רגישים.”

מכשיר ניתוח האותות של D-GuardSektor® מאפשר ניטור של עד 1000 מטר כבל חישה D-Guard®  הניתן לחלוקה ל-100 תתי-אזורים, ומאפשר איתור חדירות על ידי כבל החישה בדיוק של עד 1%.

ניתן להקצות לכל תת-אזור אוסף פרמטרי גילוי משלו, כך שהשונות באיכות הגדר וסוגו יכולה להיות מטופלת במסגרת מערכת אחת. כתוצאה מהגמישות הנ”ל, אין למערכת אזעקות שווא או “נקודות עיוורות” הקיימים במערכות אחרות.

המערכת מבוססת על טכנולוגיית זיהוי רעידות ע”י חיישן בשדה מגנטי של ליבת החיישן. המייצרת אות שמע הניתן לעיבוד על ידי נתח האותות המחובר לכבל החישה, תוך יצירת  אותות שמע באיכות גבוהה כתוצאה מהתכן שלו בעל העכבה הנמוכה. בנוסף, כבל החישה מאפשר שילוב כבל חישה “חי” עם כבל קישור “מת” כך שכל האזורים הבלתי רגישים ייכללו בהיקף האתר כנדרש תוך שמירת היכולת להגן על עד 1000 מטרים של גדר עם כבל חישה “חי”.

פתרון נוסף הוא סיב אופטי המסוגל לגלות צעדי אדם וחפירה ממרחק 5 מטרים, ושל טרקטור  ממרחק 20 מטר. כהן הסביר שמערכת זו פותחה על בסיס טכנולוגיה הנתמכת על ידי סגן נשיא ארה”ב לשעבר דיק צ’ייני במסגרת תוכנית שלממשלת ארה”ב שמטרתה הייתה למצוא פתרון היקפי לאבטחת הגבול עם מכסיקו, תוך הסתייעות באוניברסיטאות למציאת פתרון. כהן טוען כי D.O.G רכשה את הטכנולוגיה מאוניברסיטה בריטית שהשתתפה בתוכנית ושילבה אותה בתוך המערכת שלה הכוללת בנוסף מערכת ניהול וידאו ואזעקות. היבט ייחודי נוסף של פתרון ז D.O.G Sec היא יכולת החברה להשתמש בסיב אופטי קיים והוספת היכולות שלו לשימוש במסגרת פתרון האבטחה ההיקפית האינטגרטיבי.