4648970_sהצעדים האירופיים לבלימת התקפות סייבר על מתקנים חיוניים וארגונים משפיעים על ישראל. האיחוד האירופי ייצא בקרוב עם כללים חדשים לאבטחת סייבר ברחבי 27 המדינות החברות, בהם דרישה לדווח על שיבושים במנועי החיפוש , ספקי אנרגיה ובנקים.

שדות תעופה, בורסות ומגוון רחב של מגזרים אחרים נכללים בהצעה, אותה גיבשה הנציבות האירופית, הזרוע הביצועית של הגוש, לאחר עשור של צעדים וולונטריים שנכשלו.

ההצעות חייבות להיבדק על ידי הפרלמנט האירופי ומנהיגי 27 הממשלות הלאומיות של האיחוד האירופי לפני שיהפכו לחוק.

“מערכות מידע יכולות להיות מושפעות מאירועים בטחוניים, כגון: טעויות אנוש, אירועים טבעיים, כשלים טכניים או התקפות זדוניות”,מפרטת טיוטת ההצעה, “אירועים אלו הופכים גדולים יותר, תכופים יותר ומורכבים יותר”.

הגוש פתוח להתקפות בשל סטנדרטים שונים בכל 27 מדינות האיחוד, ומפני שמדינות אינן ששות לשתף מידע עם מדינות שכנות.

“המצב הנוכחי באיחוד האירופי, המשקף את הגישה הוולונטרית הלא מוצלחת, אינו מספק הגנה מספקת מפני אירועים וסיכונים ברחבי האיחוד האירופי לאבטחת רשת ומידע,” על פי המסמך. “יכולות ומנגנונים קיימים פשוט לא מספיקים לשמור על כמות ואיכות האיומים המשתנה במהירות”.

כ -40,000 חברות תושפענה מההצעה, לדברי גורמים רשמיים באיחוד האירופי. זה כולל את ענקי האינטרנט כגון: גוגל , פייסבוק , טוויטר, בנקים אמריקאים הפועלים באיחוד האירופי, חברות אנרגיה וספקי מחשוב ענן.

חברות תצטרכנה להודיע ​​לרשויות בכל פעם ששירותיהם שובשו או פרטיות המידע נפרצה, כולל מקרים של טעות אנוש, אסונות טבע או מזג אוויר קיצוני, כמו גם התקפות סייבר.

סנקציות שתוחלטנה על ידי מדינות חברות מעבירות את הסמכות לחוק הלאומי. ההצעה אינה כוללת עסקים קטנים, על מנת למנוע עומס ניהולי מופרז.