ICRC מאה וחמישים שנות סיוע הומניטארי של

ICRC מאה וחמישים שנות סיוע הומניטארי של

123לפני 150 שנה, התממשה תוכנית שאפתנית עם ייסוד הועדה הבינלאומית של הצלב האדום (ICRC) – International Committee of the Red Cross , וחברות הסיוע – Relief Societies, הידועות כיום כ-National Red Cross ו-Red Crescent.

עבודת ICRC מבוססת על אמנות ג’נבה מ-1949, הפרוטוקולים הנספחים לאמנות, הסטאטוסים של ICRC – ואלו של International Red Cross ו- Red Crescent Movement- וההחלטות של הועידות הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום. ICRC  הוא ארגון בלתי תלוי, ניטראלי, המספק הגנה וסיוע הומניטאריים לקורבנות מלחמה ומעשי אלימות. הארגון פועל בתגובה למצבי חירום ובו-זמנית מקדם את כיבוד החוק ההומניטארי הבינלאומי ויישומו בחוקים הלאומיים. ה-IFRC  (הפדרציה הבינלאומית של הצלב האדום) אחראית לתיאום פעולות הסיוע באזורי אסונות טבע.

ICRC פועלת גם במשותף עם ארגונים ומדינות בנושאי ההיבטים החדשים של מלחמות והתקינה הנדרשת, בין היתר בנושאים כמו מל”טים (UAV) ולוחמת סייבר.

ICRC החלה לפעול בישראל ובשטחי הגדה המערבית ב-1948, בעקבות העימות הישראלי-ערבי הראשון. קיומה הפך להיות קבוע בעקבות מלחמת 1967. ICRC מקיימת דו-שיח בילטראלי וחסוי עם הרשויות הישראליות. הארגון מתמקד בהגנת אזרחים, וברווחת העצירים המוחזקים במקומות מעצר ישראליים ופלסטיניים, ומגיש סיוע לנזקקים.   ICRC  מסייע לאגודת הסהר האדום הפלסטיני ולמגן דוד אדום (הארגון הלאומי הישראלי). ל-ICRC משרד קבוע בישראל, והוא מציע את שירותיו לרשויות הישראליות במידת הצורך. במסגרת הסיוע למגן דוד אדום, שני הארגונים קיימו בתחילת פברואר סדנה משותפת בנושא שיתוף פעולה בינלאומי בהכנת רופאים ואחיות לטיפול בפצועים ומתן טיפול רפואי דחוף במקרי אסונות טבע. שיתוף הפעולה עם מגן דוד אדום ועם השלטונות הישראליים בנושא מוכנות למצבי חירום הולך וגדל, לדברי רן גולדשטיין, דובר ICRC  בישראל.

“ICRC ומגן דוד אדום שייכים לאותה תנועה, וכאחים לאותה תנועה אנו כאן כדי לסייע למד”א בפעילויותיה ההומניטאריות. אומר גולדשטיין. במהלך העימות האחרון בין ישראל לעזה, נציגי ICRC וצוות מד”א ביקרו יחד במקומות שנפגעו. ICRC תיעדה את המקרים בהם היו נפגעים ישראליים והארגון יחלוק את ממצאיו עם הרשויות המתאימות בעזה.

ICRC  תומך במד”א גם בפעולותיו הסדירות, בנושאי תקציב ובקורסים. ICRC  מקיים גם סדנאות והרצאות סדירות על פעולותיו ותפקידיו לצה”ל, למנהל האזרחי ולמתאם פעולות הממשלה בגדה המערבית.