10396327_sכאשר החלטנו להקים אתר זה ידענו כי הוא עונה לצורך אמיתי ולשוק מתעורר וגדל במהירות. כיום, כמעט  חודשיים לאחר השקת האתר, עלינו להודות כי הופתענו לטובה.

התגובות מהארץ והעולם מעודדות בהיקפן ומפתיעות ברמת המיקוד שלהן. קוראינו מתעניינים בפרטים הקטנים ביותר, ומבקשים להתעדכן על בסיס יומי.

תגובותיהם אמנם נעימות לנו, אך גם מטילות עומס כבד על כתפי הצוות.

אנו עושים כל מאמץ אפשרי להשגת המידע המעודכן ביותר ולפרסומו במסגרת מגבלות הביטחון המחייבות אותנו כאזרחי המדינה.

אתר זה הינו וימשיך להיות הבית הישראלי של תחום בטחון המולדת – הן בתוך המדינה והן כלפי העולם.

צוות הכותבים המקצועי שלנו, כמו גם מקורות המידע שלנו מהתעשייה מביאים מגוון נרחב של חדשות ונושאים “חמים” הקשורים לתחום העצום (והלא תמיד מוגדר היטב) הקרוי בטחון המולדת.

אנו כמובן שמחים לקבל את הערותיכם, ונשמח על הערותיכם להמשך, כדי לדעת מה בדיוק מעניין אתכם – ככה נמשיך להיות ממוקדים, רלוונטיים ומעניינים.

egozi300

אריה אגוזי, עורך ראשי – i-HLS