8248868585_2fd0657363_mמגן דוד אדום והצלב האדום הבינלאומי נותנים את חסותם לכנס משותף מיוחד המתקיים השבוע במטרה להכין את הצוותים הרפואיים לטיפול בנפגעי אסון טבע.  מדינות רבות ניצבו לאחרונה בפני אסונות טבע כמו רעידות אדמה, אירועי צונאמי, שיטפונות וכד’. בתגובה לבעיה גלובלית זו מגן דוד אדום יערוך כנס מיוחד השבוע, בשיתוף פעולה עם הועדה הבינלאומית של הצלב האדום. מטרת הכנס היא לסייע לרופאים ולאחיות בישראל להתמודד טוב יותר עם הקשיים המתעוררים בזמן הטיפול באסונות כאלו.

מגן דוד אדום, שנציגיו סייעו לצלב האדום במדינות שונות סביב העולם בשנים האחרונות, מכיר בחשיבות הידע והניסיון של הצלב האדום בניהול ארועים, טיפול והצלת נפגעים מאסונות טבע בהיקף נרחב.

כדי לשמר את מוכנות כוחות ההצלה בישראל למקרים של רעידות אדמה,  שיטפונות ואירועים מסכני חיים אחרים, מגן דוד תערוך לראשונה בישראל כנס מיוחד בנושא הדן בסוגיות הקשורות לניהול תגובה לאסונות המחייבים עריכת ניתוחים. התנאים שיידונו יכללו מצבים בהם קיימת זמינות מוגבלת בלבד של אמצעים , כגון מתן מענה בתנאי שדה ללא חשמל, ללא מים זורמים, ללא תנאים סניטריים סטריליים, וציוד רפואי מתקדם בכמות מוגבלת. הכנס ייערך בין ה-11 ל-13 בפברואר, במלון Leonardo Privilege על חוף ים המלח.

בכנס ישתתפו 25 רופאים ואחיות בכירים מבתי חולים ברחבי הארץ, אשר ילמדו כיצד להתמודד עם מצבים קשים של צורך לעריכת ניתוחים באמצעים מוגבלים.

מגן דוד אדום, נציגת הצלב האדום בישראל, מכינה עצמה לטיפול באירועי אסון המוניים, ועל כן ארגנה את הקורס עבור נציגים בכירים של המערכת הרפואית בארץ. הארגון מאמין כי אנשי הרפואה הישראלים יוכלו ללמוד מהידע שנצבר על ידי הצלב האדום עקב מעורבותו בפעילויות הצלה ופעילות קהילתית בינלאומית. ההסתייעות במידע הצבור ורב ערך זה חיוני להצלת חיים, ולהפחתת מספר הקורבנות הצפויים באירועים אלו.

אורח הכבוד בכנס יהיה ד”ר HaraldVeen, המנתח הראשי של הועדה הבינלאומית של הצלב האדום בג’נבה. הדוקטור הוא מומחה בעל ניסיון בינלאומי נרחב בטיפול בנפגעים במצבי אסון כמו מלחמות, רעידות אדמה, שיטפונות , ואסונות אחרים.

9071848_s

 תמונת האילוסטרציה באדיבות דובר צה”ל