This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

IMCMEX 2013הדרישה הבסיסית והאולטימטיבית הנשמעת בכמעט כל משא ומתן לגבי רכישת כלי טיס בלתי מאויש מתוצרת התעשייה הישראלית – היא אוטומטיות מלאה של הכלי.

חיל האוויר הישראלי הוא הלקוח הגדול של תעשיית המל"טים בישראל ועד לאחרונה היה מעורב מפעיל אנושי, בדרך כלשהי, בתפעול הכלי, שתפקד כטייס המנחית את הכלי או מטפל בהמראתו.

מערכות המראה והנחתה אוטומטיות מותקנות בכל מזל"טי ה"הרון 1" ("שובל") מתוצרת התעשייה האווירית לישראל הנמצאים בשימוש חיל האוויר. תהליך השדרוג וההתקנה החל כבר לפני מס' שנים ואמור להסתיים בדצמבר 2014. המערכת המותקנת ב- "הרון 1" דומה לזו המותקנת ב"הרון TP" (ה- "איתן") כלי הטייס הבלתי מאויש הגדול והכבד ביותר של התעשייה האווירית הישראלית.

ausr 486

כך, באופן מעשי, מתייתר תפקידו של מטיס הכלי והוא ייאלץ להתערב ולפעול רק במקרים מורכבים וייחודיים בנסיבות מבצעיות וטכניות המחייבות התערבות יד אדם.

ב"הרון 1" נעשה שימוש אינטנסיבי בחיל האוויר הישראלי למגוון מטלות, בניהן סיורים ימיים.

.לפי מומחים, מערכת ההמראה והנחיתה האוטומטית תיתן ל"הרון 1" טווח פעילות אופרטיבי גדול יותר וגמישות מבצעית