This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סבב ניסיונות חדש של כלי רכב בעל בינה מלאכותית, בלתי מאויש ובעל יכולת תפקוד בכל סוג סביבה, יערכו על ידי צבא הודו. הרכב יעבור שלבי ניסיונות בסביבה מדברית לפני כל ניסיון בסביבה אחרת. יתכן והכלי יהיה משומש במבצעי מודיעין ולוגיסטיקה, על פי ThePrint.In.

על הכלי יחוברו מצלמות יום ולילה עם טווח של 2 קילומטרים, והוא יהיה מסוגל לסחוב עד ל-500 ק"ג. בנוסף, לכלי יש מספר חיישנים למען מיפוי, תכנון וזיהוי מכשולים, והוא מסוגל לפעול בטמפרטורות קיצוניות, החל מ 20- מעלות צלזיוס עד ל 50+ מעלות צלזיוס. 

מצופה מהכלי להשתתף במשימות זיהוי חומרי נפץ וניטרול מטעני חבלה מאולתרים (IED).