iHLS תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

iHLS תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") של iHLS. השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ולהוראות נוספות של iHLS כמצוין באתר.

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.

תנאים אלה מגדירים את היחסים בין iHLS וכל מי מטעמו, לבין כל אדם ("משתמש" או "אתה") אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי iHLS באתר ("השירותים"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות הכלולה בהם, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה.

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילויות iHLS, וכן מאפשר רישום והצטרפות כחבר ב-iHLS, רישום לתערוכות בינלאומיות ורישום לקורסים, סדנאות, ימי עיון ועוד המוצעים על-ידי האתר בהנהלת iHLS.

קניין רוחני של iHLS

כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות המופיעים באתר, לרבות טקסטים, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, וכיוצ"ב, לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של iHLS.

הנך מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להוריד, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, ליצור מאגר מידע מהתכנים המופיעים באתר, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיו של iHLS, לרבות זכויות הקניין הרוחני של iHLS באתר ובתכנים המופיעים בו.

שימושים אסורים

הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר ובשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב שלא:

לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר.

להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או בכל זכות אחרת.

להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

הגבלת אחריות

השימוש באתר, וכל פעילות אחרת באתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר והתכנים המוגשים לציבור דרך האתר ניתנים כמות שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

iHLS לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות או בקשר עם האתר. בין היתר, iHLS לא תהיה אחראית כלפיך עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.

מדיניות פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא כי האמור בה מקובל עליך. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר iHLS, ולהימנע מלמסור לנו מידע אישי אודותיך.

אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי איתנו תלוי ברצונך והסכמתך.

השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.

זכותך לעיין במידע האישי המעובד אודותיך ב-iHLS. אתה יכול לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, כאמור להלן.

אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק במסגרת מתן השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות המפורטות להלן.

אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלח לנו דוא"ל לכתובת: [email protected].

שים לב, כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, אשר אינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו.

המידע שאנו אוספים

על מנת לעשות שימוש בחלק משירותי האתר וליצירת קשר עם iHLS הנך נדרש לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא: שמך המלא, החברה בה אתה עובד, תפקידך בחברה, כתובת דואר האלקטרוני, מספר טלפון ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה. במידה ואתה מעוניין להירשם לפעילויות מסוימות באתר, כגון: הצטרפות כחבר ב-iHLS ורישום לקורסים, סדנאות, ימי עיון ופעילויות אחרות המופיעות באתר, תתבקש לספק פרטים אישיים נוספים, כדוגמת פרטי תשלום הכוללים מספר חשבון בנק ופרטים הנדרשים למילוי טופס הוראת קבע. שים לב כי מבלי למסור ל-iHLS את פרטי המידע הללו לא תוכל להירשם לחלק מהפעילויות המופיעות באתר.

אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לשירותים. כמו כן iHLS אוסף מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכו'. iHLS עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא יזהה אותך באופן אישי.

כמו כן, במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאת iHLS, כגון רישום לניוזלטר, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת רישום זה.

אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי רגיש, כגון מידע על השתייכות דתית, צנעת הפרט, מידע רפואי, וכדומה. במידה ואתה סבור שמידע אישי רגיש הועבר אלינו בטעות, אנא הודיע לנו על כך מיד.

אנו משתמשים בקובצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.

שימוש שאנו עושים במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר לשם המטרות הבאות:

כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך.

תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים וכדי לשפר את פעילויות ושירותי iHLS.

איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.

לצורכי מסירת מידע וביצוע רישום לפעילויות שונות המוצעות על ידי iHLS, כגון צירוף חברים ל-iHLS ורישום לקורסים, סדנאות, כנסים, ימי עיון, ועוד, המוצעים על-ידי iHLS.

במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת iHLS, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי.

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במקרים המפורטים להלן:

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף על ידינו;

בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש, לצד שלישי או ל-iHLS;

במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם iHLS.

אבטחת מידע

iHLS מפעילה מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על  המידע ש-iHLS אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט ו-iHLS אינה מתחייבת שמערכותיה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דיוור שיווקי

במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מ-iHLS כגון רישום לניוזלטר באתר iHLS, נשלח אליך מידע ועדכונים על פעילויות iHLS, הצעות להשתתפות בתערוכות בינלאומיות ומידע על קורסים, סדנאות, ימי עיון ועוד. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת הדיוור הנ"ל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: [email protected].

רשתות חברתיות – הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר מאפשר לבצע שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, יוטיוב, לינקדין וכו'), וכולל קישורים לעמודי iHLS ברשתות החברתיות. כל שיתוף של תכנים מהאתר ברשתות חברתיות ו/או גלישה בעמודי iHLS ברשתות חברתיות עלול להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.

שמירת מידע – אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

פניה אלינו – לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל [email protected].

שונות

iHLS רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאים אלו, או חלק מהן.

השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה של iHLS וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה ל-iHLS הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.

במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

iHLS מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה [email protected].