This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צוללת-ענק בלתי מאוישת תפותח עבור חיל הים האמריקאי במטרה לעמוד בדרישות הגוברות למודעות מבצעית תת-ימית והעברת מטע"דים. בין יתרונותיה של ה-Orca XLUUV יהיו טווח מוארך, אוטונומיה ופעילות מתמדת. הצוללת תגיע למקום הפעילות, תשייט תוך יכולת לקיים קשר תקשורת מידי פעם, תפרוס מטע"דים ותחזור לבסיסה. חיל הים האמריקאי העניק לאחרונה לבואינג תיקון חוזה בסך $46.7 עבור תוכנית ה-Orca XLUUV, תיקון שמשלים את התחרות על כלי זה ומביא את הסכום הכולל עבור חמש צוללות כולל שירותי תמיכה ל-$274.4 מיליון. מחלקת ההגנה האמריקאית הודיעה כי הכרזת החוזה מה-13 בפברואר 2019 עבור התוכנית התקיימה בשעה שתהליך בחירת המקור עדיין היה בתוקף, לכן סכום ספציפי זה נחשב למידע רגיש ולא פורסם קודם, כך מדווח defence-blog.com.צוללת הענק הבלתי מאוישת היא אוטונומית במלואה, ויכולה לשמש למגוון משימות שקודם לכן לא היו אפשריות בגלל המגבלות המסורתיות של כלים תת-ימיים בלתי מאוישים. הצוללת תהיה בעלת מבנה מודולרי כאשר רכב הליבה יספק הנחיה ושליטה, ניווט, אוטונומיה, מודעות מצב, תקשורת עיקרית, חלוקת אנרגיה, חשמל, הנעה ותמרון וכן חיישני משימה.על פי insidedefense.com,  בואינג ולוקהיד מרטין התחרו ביניהן על פיתוח הכלי. בואינג זכתה בפברואר בחוזה לגבי ארבעה מתוך חמשת דגמי האבטיפוס שחיל הים הודיע כי ירכוש.