17306418_sהאם מדינות עומדות להתאים את מכ”מי גילוי הטילים שלהן גם לגילוי מטאוריטים? זהו הנושא החם ביותר כיום בקרב מספר מדינות שהינן בעלות יכולת גילוי טילים.

הנושא הונח על השולחן אחרי שמכ”מי גילוי הטילים הרוסיים לא הצליחו לזהות מטאוריט מתקרב בשבוע שעבר.

הפיצוץ של המטאוריט המסיבי מעל הרי אורל ביום שישי גרם ליותר מ-1000 נפגעים סביב העיר צ’ליאבינסק.

לפי הבלוג של הכוחות האסטרטגיים של רוסיה בתחום הגרעין, למערכות גילוי הטילים המתקדמות של רוסיה “מעולם לא היה סיכוי” לראות את הסלע מגיע.

לפי הבלוג, “מכ”מ הדנייפר במישלבקה יכול היה לגלות את המטאוריט מגיע אילו הסתכל כלפי מעלה, אבל זה לא קרה, כיוון שמשימת מכ”מ האתראה המוקדמת היא לסרוק את הרצועה הצרה של החלל מעל האופק, דרכה היה עשוי לעבור טיל בליסטי אילו הגיע. הם לא מתעניינים (ולא צריכים להתעניין) בשום דבר אחר. מכ”מים אלו לא אמורים לחפש בכל השמים על בסיס מתמשך – זה יהיה בזבוז אנרגיה ויפחית את טווח הגילוי האפקטיבי”.