796206_sקיצוצי תקציב בארה”ב הידועים בשם Sequester  המתוכננים להיכנס לתוקף ביום שישי הקרוב לא רק יאטו את הכלכלה על ידי עצירת זרימת סחר ונוסעים, אלא גם ישפיעו על הביטחון הלאומי. קיצוצי ה-Sequester , שיפחיתו 85 ביליון דולר מהתקציב הפדראלי השנה ו-1.1 טריליון במהלך 10 שנים, יאלצו את ה-DHS  לקצץ 5 אחוז מתקציבה.

ההשפעה תהיה משמעותית,  כיוון שהמחלקה הינה עתירת כוח אדם. כך לדוגמה תצטרך המחלקה להוציא לחופשה קציני מכס והגנת גבולות ולצמצם בעבודת שעות נוספות, תוך הפחתת מספר השעות העומדות לרשות 5,000 סוכני משמר הגבול הגבולות הפועלים באתרי הכניסה למדינה.

בנוסף להפחתת מספר סוכני משמר הגבול, DHS  תצטרך לצמצם את היקף מאמצי הגנת החופים שלה, אמרה Napolitano, ולהקטין את קרן הגשת הסיוע למקרי אסון בקרוב ל-1 ביליון דולר, עם השפעה פוטנציאלית על ניצולי סערות קשות כמו סערת-העל סנדי.

נוסעי אוויר ירגישו את השפעת הקיצוצים בהתארכות זמני ההמתנה למעברי המכס בכ-50 אחוז. בשדות התעופה העמוסים ביותר, כמו Newark, LAX ו- O’Har, זמני השיא של ההמתנה עלולים לגדול משעתיים לארבע שעות ואף יותר. באותו זמן, הפחתות בשעות נוספות והקפאות העסקה המשפיעים על קציני האבטחה (TSO) יגדילו את זמני ההמתנה של נוסעי פנים בשדות התעופה העמוסים ביותר.