9471974_sהאם זה טוב או רע לביטחון  הציבור? רוסים רבים צילמו את המטאור הגדול שפגע בקרקע במדינה בשבוע שעבר, תוך כדי נהיגה בכלי הרכב שלהם. כיצד זה התאפשר?

פשוט, כיוון שכמעט לכל אחד ברוסיה יש מצלמת ווידיאו המותקנת ברכב.

מהן הסיבות לכך? היחסים בין המשטרה לתושבים, ובעיקר ציבור הנהגים, הפכו את מצלמות לוח השעונים כמעט לדרישה עבור הנהגים.

“אתה יכול להיכנס לרכב ללא מכנסיים, אך לעולם אל תיכנס לרכב בלי מצלמת לוח שעונים”, אמר אלכסיי דורוזוב, פעיל זכויות נהגים ברוסיה, לרדיו אירופה החופשית בשנה שעברה.

לכן המכוניות הרוסיות מצוידות במצלמות לוח שעונים, וניתן להשתמש בהן, לפי המומחים, לניטור “סוגיות בטחון”.

השאלה היא האם נהגים במדינות אחרות יתקינו מצלמות כאלו אשר עשויות לגזול מהם רובד נוסף של פרטיות.

טלפונים ניידים, מערכות GPS   וכעת גם מצלמות מותקנות ברכב. אנו מטביעים את עצמנו בחיישנים ומשדרים של מידע על עצמנו. אין היכן להתחבא.