UAS FLIGHT RESTRICTIONS

UAS FLIGHT RESTRICTIONS

This post is also available in: heעברית (Hebrew)

11943716_sרשויות התעופה האזרחית שוקלים הקלת הגבלות השימוש בכלי טיס בלתי מאוישים (כטב”מ) למשימות הכנת המולדת. ההגבלות בישראל ובמדינות אחרות הגבילו עד כה את השימוש החיוני למשימות רבות.

המצב בארצות הברית הוא דוגמה טובה לניגוד האינטרסים בין רשויות התעופה האזרחית למשתמשים.

מגבלות השימש בכלי טיס בלתי מאוישים בתעופה האזרחית הן גורם מגביל בארצות הברית.

עם מעל 20,000  רשויות אכיפת חוק בארצות הברית, יש פוטנציאל חזק למכירות יציבות של כלי טיס בלתי מאוישים (UAV) בעשור הבא. זהו שוק חזק הן לחברות מבוססות והן לזן חדש של חברות קטנות.

גידול השוק מתודלק גם על ידי מענקים של מחלקת בטחון המולדת (DHS) למדינות ולרשויות מקומיות.

הקונגרס דוחף את מינהל התעופה האזרחית (FAA) להכין תוכנית מקיפה לשילוב כטב”מים בתעופה הלאומית עד שנת 2015, כולל הכללת הנושא התקציב המעודכן של FAA מוקדם השנה. שימוש של כוחות הצלה במזל”ט השוקל פחות מ-2 ק”ג יורשה החל בקיץ הקרוב ללא תהליך האישורים המסורבל הנדרש כיום. תוך 27 חודשים, ייקבעו חוקים לשילוב מזל”טים קטנים השוקלים פחות מ- 25 ק”ג.

לפי Homeland security today, בעוד DHS  השתמש כבר במזל”טי Predator משך מספר שנים, עד לאחרונה ה-FAA לא היה מוכן לאשר אפילו שימוש במזל”טים קטנים למטרות אכיפת חוק ברמה המקומית, עקב חששות לבטיחות התעופה. עם זאת, המינהל קבע הוראות מיוחדות המאפשרות לרשויות בטיחות מסוימות להתחיל להשתמש במזל”טים. עם החקיקה החדשה של הקונגרס, השימוש במזל”טים על ידי רשויות אכיפת החוק עשוי לגדול דרמטית בשנים הקרובות.