6975384_sטכנולוגיה ישראלית המפותחת עבור צה”ל עשויה להיות ישימה לצורכי כוחות ההצלה בארה”ב. מחלקת הגנת המולדת (DHS) של ארצות הברית פרסמה מדריך הרכשה עבור כוחות ההצלה וגופי ניהול מצבי חירום המבקשים לרכוש מכשירי רדיו מרובי תחומים.  

מדריך הרכשת מכשירי הרדיו הרב-תחומיים (MBR) פורסם במסגרת פרויקט MBR  של מינהל המדע והטכנולוגיה (S&T) של DHS, שמטרתו לאפשר לכוחות ההצלה לבחור בפתרון המיטבי לתקשורת עם סוכנויות מרובות, תוך שימוש בתחומי רדיו שונים.

היוזמה באה לאחר כישלונות בתקשורת בין הסוכנויות במהלך אסונות רחבי היקף, כגון 9/11 והוריקן קתרינה, בהן רשויות שונות נדרשו להגיב למצב החירום אך לא יכלו לתקשר ביניהן, כיוון שמכשירי הרדיו הנישאים הישנים שלהם יכלו לתקשר בתדר אחד בלבד.

לפי HStoday, אתר האינטרנט המוביל בארה”ב, פרויקט MBR כלל בדיקות פיילוט עם אבי טיפוס של מכשירי רדיו המסופקים על ידי שתי חברות – Harris Corp. ממלבורן, פלורידה, ו-Thales Communications Inc.  מקלרקסבורג, מרילנד – ויותר מתריסר סוכנויות הצלה וניהול מצבי חירום. DHS S&T שילבה ממצאים מבדיקות פיילוט אלו בדו”ח בדיקות הפיילוט שהיא פרסמה.

למדריך הרכשת MBR  שני חלקים שנועדו לסייע לכוחות ההצלה ומנהלי מצבי החירום להחליט על רכישותיהם. החלק הראשון סוקר מידע רקע להגדרת דרישות תפעוליות.  הוא גם פונה למנהלי הכספים כדי להבהיר להם את הסוגיות הרגולטוריות והטכניות סביב מכשירי רדיו MBR. החלק השני מספק פרטים טכניים על מכשירי רדיו MBR ואביזריהם, בנספחים למדריך.