MicroFalcon LEכטבמים הופכים למבוקשים יותר ויותר בחלק מהפרויקטים של “עיר בטוחה” והיצרנים הישראלית עושים מאמצים להתאים את המערכות שלהם למשימה החדשה.

יצרנית המלטים הקטנים (מיקרו ומיני) זיהו את פוטנציאל השוק הגדול למוצריהן.

מיכאל ערמון , נשיא Innocon – יצרנית המלטים אומר כי הצורך במלט קטן עם מטעדים יעילים ברור “כושר טיסה ארוכה יחסית וטיסה נמוכה הן שתי דרישות מרכזיות|”

Innocon השלימה סדרת טיסות ניסוי מוצלחות של מטעד  MicroCam על מלט Microfalcon, המטעד שוקל רק 100 גרם ומיוצר בישראל.

 MicroFalcon  שוקל 6 קג ומיועד למשימות ברמת החייל הבודד מהסוג המכונה “מעבר לגבעה”

המלט הקטן הזה עושה שימוש במערכת בקרת הטיסה Naviator האחראית על כל מהלך הטיסה.

המלט מבצע משימות בגבהים של עד 15 אלף רגל ויש לו יכול שהיה באוויר של כשעתיים.