הרשמה

הרשמה

Book your seat at the i-HLS Video Analytics Conference

הורד טופס הרשמה 

Registration

[add_to_cart id=”9958″]

BigData and Video Analytics Registration

[add_to_cart id=”11732″]

 להרשמה טלפונית 972-52-725-6579