AUS&R כנס מערכות בלתי מאוישות ורובוטיקה

AUS&R כנס מערכות בלתי מאוישות ורובוטיקה

AUSR468x60

כלים בלתי מאוישים הם לא רק עובדה קיימת . הם מחליפים בקצב גובר והולך את האדם במשימות לחימה.

הטכנולוגיה מאפשרת זאת אבל יש כמובן עדיין מחסומים מנטאליים רבים.

למרות כל אלה, הכלים הבלתי מאוישים מתפתחים בקצב ללא תקדים.

המטרה של הכנס היא להציג בצורה מרוכזת (עם כל מגבלות הביטחון) את החידושים כך שכל המעורבים בנושא יקבלו את התמונה הכוללת.

מומחים ומבקרים מישראל ומדינות אחרות צפויים להשתתף

סקירות כלליות:

כלים אוטונומיים ליישומים ביטחוניים

מגמות פיתוח מערכות בלתי מאויישות ורובוטיות לשימושים ביטחוניים
AUSR300x250

פיתוח מערכות לחימה אוטונומיות בצבאות העולם

הרצאות יישומיות:

רובוטים נגד ארגוני הטרור

מטעדים מתקדמים למערכות אוטונומיות

תפעול רובוטים בסביבה האורבנית

מיקוד טכנולוגי:

המימד האנושי במערכות בלתי מאויישות

ממשק משתמש מתקדם לשליטה כלים אוטונומיים

ניהול אנרגיה כמרכיב בניהול משימות בפלטפורמות אוטונומיות

הרשמה מראש (עד 1/7/13 ) ללא תשלום