14676860_sמדיניות אמריקאית חדשה שמטרתה לפעול נגד התקפות הסייבר הסיניות על ארה”ב תפחית עוד יותר את סיכוייה של כל תוכנית להפוך את החברות הסיניות ללקוחות פוטנציאליים של התעשייה האזרחית הישראלית. הקשרים הביטחוניים בין סין וישראל הסתיימו לאחר שארה”ב “הרגה” באמצע שנות ה-90 את מכירתה לסין של  מערכת המטוס להתרעה מוקדמת (AEW), שנבנתה על ידי התעשייה האווירית . לאחרונה נעשו מאמצים מחודשים להתיר מכירת טכנולוגיות ישראליות אזרחיות לסין.

ממשל אובמה חשף בשבוע שעבר את פרטי האסטרטגיה הנרחבת שלו נגד הגניבה השיטתית, על ידי סוכנויות הממשל הסיניות, של טכנולוגיות וסודות מסחריים אמריקאיים. תוכנית הממשל קוראת ליוזמה דיפלומטית חדשה למניעת גניבת קניין רוחני אמריקאי בחו”ל ותיאום טוב יותר בבית כדי לסייע לחברות אמריקאיות להגן על עצמן.

נייר האסטרטגיה אומר: “אנו נמשיך להגן על עצמנו בעוצמה כדי להילחם בגניבת סודות מסחריים של ארה”ב וניסיונות לנצלם על ידי חברות או ממשלות זרות להשגת יתרון כלכלי בלתי הוגן”.

“גניבת סודות מסחריים מאיימת על עסקים אמריקאיים, פוגעת בביטחון הלאומי, ומסכנת את ביטחון הכלכלה האמריקאית” אומר המסמך ומוסיף כי “פעולות כאלו עלולות לסכן את המשרות בארה”ב”.

דו”ח קודם של מומחי סייבר הציג ראיות שלא ניתן לסתור אותן לגבי טענה שכולם ידעו עליה זה מכבר: סין משתמשת ברשת שירותי הביון הנרחבת שלה למערכה שיטתית ובלתי נלאית לגניבת סודות מסחריים של ארה”ב ואספקתם לחברות סיניות.

מטרות מערכת גניבת הסייבר על ידי הממשל הסיני הן:

סיוע לחברות סיניות בשווקי העולם;

חיזוק הכלכלה הסינית על ידי שימוש בטכנולוגיות מערביות מבלי לשלם עבורן;

החלשה, ואפילו הרס, של חברות טכנולוגיה אמריקאיות; ו-באופן כללי יותר –

ערעור המגזרים הטכנולוגיים של כלכלות המערב.

.

ממשל אובמה החליט כי הגיע הזמן לפעולת נגד גניבת הטכנולוגיה האמריקאית. Fox News מדווחת שתוכנית הממשל קוראת ליוזמה דיפלומטית חדשה להרתעת הניסיונות בחו”ל לגנוב טכנולוגיות המהוות קניין רוחני אמריקני, ותיאום טוב יותר בתוך ארה”ב כדי לסייע לחברות אמריקאיות להגן על עצמן.

הממשל אומר כי הראיות מצביעות על גידול בהיקף הריגול הכלכלי, לא רק באמצעות חדירה אלקטרונית דרך האינטרנט, אלא גם על ידי גיוס עובדים לשעבר של חברות אמריקאיות בעלי ידע עסקי וטכנולוגי פנימי.

“גניבת סודות מסחריים מאיימת על העסקים האמריקאיים, מערערת את הביטחון הלאומי ומסכנת את ביטחונה של הכלכלה האמריקאית”, אומר דו”ח שמקורו בבית הלבן. “מעשים אלו גם מפחיתים את סיכויי הייצוא האמריקאי סביב העולם ומסכנים את המשרות בארה”ב”.

הדו”ח החדש לא מסר פרטים לגבי השלכות גניבת הסודות המסחריים. במקום זאת, הוא ציין חמישה תחומים רחבים בהם ניתן לפעול להגנת החדשנות האמריקאית:

הפעלת לחץ דיפלומטי על ידי פקידי ממשל בכירים על מנהיגים זרים כדי להרתיעם מפני גניבות.

קידום השיטות וההמלצות במטרה לסיוע לחברות להתגונן מפני גניבות.

הגברת פעולות האכיפה החוקית בארה”ב להגברת פעילות חקירה והגשת תביעות.

סקירה מחודשת של חוקי ארה”ב במטרה לבחון חיזוקם להגנה נגד גניבות.

התנעת מסע פומבי להגברת המודעות הציבוריות בנושא.