12835955_sשמונה קצינים מצבא ההגנה לישראל למדו בניו יורק איך המשמר הלאומי פעלו במהלך ההוריקן סנדי ממפקדי המשמר שפיקחו על פעולת התגובה במשך חודש הימים. משלחת צה”ל נפגשה עם מפקד המשמר הלאומי ב ניו יורק – הגנרל ריימונד ילדס, מנהלת המטה המשותף של המשמר הלאומי בניו יורק – סא”ל רוברט מיטשל, וסגן מנהל  הפעילות הפנים-מדינתית של המשמר הלאומי מקומי, ב- 31 בינואר.

הפגישה עם ראשי המשמרות ופקידים מחטיבת הגנת המולדת של מדינת ניו יורק ושירותי הביטחון והחירום, משרד העירייה הניו-יורקי לניהול מצבי חירום ומחלקת כיבוי האש של העיר ניו יורק – הייתה שיאו של ביקור בן שלושת ימים על ידי קציני צה”ל.

המשלחת הישראלית, ובהם חברי המשטרה הישראלית ונציגי פיקוד העורף בצה”ל – המקבילה הישראלית למשמר הלאומי – הייתה בניו יורק כדי ללמוד על תגובה לאסון ולקחי עבודה משותפת ואינטגרציה של כוחות הצלה צבאיים ואזרחיים.

“לפיקוד העורף הישראלי ולמשמר הלאומי יש מערכת יחסים ארוכת שנים הכוללת חילופי נהלים ולקחים נכונים וחשובים שנלמדו הן מאירועים בעולם האמתי והן מאימונים”, אמר סגן-אלוף חזי דויטש, הנציג של פיקוד העורף קצין בלשכת המשמר הלאומי האמריקאי.