6318552114_80ac8b6146_mישראל תשקיע בשיפור אמצעיה לחשיפת קרינה שיכולה להזיק לאוכלוסיה. הגנה מקרינה פירושה הגנה על האוכלוסייה והסביבה האנושית מפני השפעות המזיקות של קרינה מייננת, כגון קרינה אלקטרומגנטית וחלקיקים.

על פי מחקר שבוצע על ידי חברת MarketsandMarketsresearch, מסווג שוק ההגנה מפני הקרינה הגלובלית לחמישה תחומים: רפואי, תעשייתי, בטחוני, תחנות כוח גרעיניות וביטחון פנים. השוק צפוי לגדול בשיעור צמיחה שנתי (CAGR) של 6.0% ולהגיע ל 1,231 מיליון דולרים בשנת 2017. הגנה מפני קרינה עבור יישומים רפואיים מחזיקה בנתח הגדול ביותר – 60% – מהשוק הגלובלי.

תעשיית ההגנה מפני הקרינה הייתה עדה למספר עצום של פיתוחים טכנולוגיים בשני העשורים האחרונים. מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד, בניסיון לפתור את אתגרי ההווה ולמלא צורך בלתי מסופק של השוק. יצרנים כבר מתמקדים בפיתוח של מכשירים טכנולוגיים מתקדמים ואביזרים כגון גלאי קרינה מוחזקים ביד, סינרים וכפפות נטולי עופרת, ויישומי תוכנה שיכולים לספק הגנה טובה יותר מחשיפה לקרינה מזיקה.

שימוש גובר של הקרנות ורפואה גרעינית בטיפול ואבחון של מחלות כגון סרטן, מודעות הולכת וגוברת בקרב אנשי מקצוע ופיתוחים טכנולוגיים הם הזרזים העיקריים לצמיחה של שוק זה. עם זאת, כמה גורמים מרכזיים מקשים על צמיחה – חוסר סטנדרטיזציה ראויה ופרוטוקולי כיול עבור התקני הגנה מפני קרינה, מחסור בכישורים ובהכשרה בקרב אנשי מקצוע ומחסור בחומרי גלם לייצור אביזרי הגנה.

שחקני המפתח בשוק ההגנה הרפואי הם: Landauer Inc.  (ארה”ב), Mirion Technologies (ארה”ב), Radiation Detection Company (ארה”ב), תרמו פישר סיינטיפיק בע”מ (ארה”ב), AmRay Medical (אירלנד), Bar-Ray Products בע”מ (ארה”ב), Biodex מערכות רפואיות בע”מ (ארה”ב),Protech Radiation Safety (ארה”ב), ProtecX (בריטניה) ו-UnforsRaySafe AB (שוודיה).