Young boy with magnifying glassהאיכות של מצלמות המעגל הסגור למטרות אבטחה מגיעה לשיאים חדשים. במקביל גדל החשש כי האיכות הזו תפגע בצנעת הפרט וזה מדאיג את החברות המייצרות ומתקינות. לפי פרסומים בתקשורת, המצלמות מהדגמים החדשים כל כך מתוחכמות שהן מסוגלות לקרוא הודעות טקסט ממסכים של טלפונים סלולריים.

מומחים מזהירים כי נחצה גבול של חדירה לפרטיות וכי זה עלול לפגוע  בעסקים. החשש הוא מתביעות פיצויים מצד אנשים שחייהם הפרטיים יחשפו לעין כל באמצעות המצלמות. וזה עוד לא הכול – לפי מומחים למצלמות יתווספו בשנים הקרובות גם מיקרופונים וחיישנים שיוכלו לזהות סמים ועוד.

האח הגדול מקבל לא רק עיניים חדות יותר אלא גם אוזניים ואף. החשש הוא כי זה ישפיע על החברות העוסקות בהתקנת מערכות מעקב במקומות ציבוריים

גם בישראל יש חשש כזה והחברות העוסקות בתחום עוקבות אחר ההתפתחויות בדאגה.