Registration

ההרשמה סגורה

ההרשמה לכנס מותנית באישור המארגנים
מילוי פרטייך באתר מהווים את הסכמתך לקבל מידע ועדכונים מחברת ישראלס הומלנד סקיוריטי באמצעות מייל, SMS, פקס.
ידוע לי כי ישראלס הומלנד סקיוריטי שולחת הודעות על פי המחויב בחוק, ואוכל להסיר את שמי מרשימות התפוצה בכל עת שארצה.