This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שלושה רובוטים אוטונומיים שפותחו על ידי נאס"א יבחרו "מנהיג" שיחלק לאחרים מטלות כחלק ממשימה למפות את פני הירח ללא התערבות אנושית. לרובוטים הקטנים האלה (כל אחד בגודל של תיק נשיאה) תהיה משימה שעשויה להיות בעלת השפעה רבה על הדרך בה בני אדם חוקרים את החלל.

נאס"א רוצה לראות אם שלושת הרובוטים יהיו מסוגלים לשתף פעולה זה עם זה בזמן שהם על הירח ללא קלט ישיר מבקרי המשימה על כדור הארץ. סוכנות החלל אמרה שמטרת הניסוי היא לבדוק האם רובוטים יכולים להגביר את היעילות של משימות עתידיות על ידי כך שיפעלו בצורה אוטונומית.

הפרויקט נקרא CADRE, או- Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration, ומשימת הרובוטים תהיה מיפוי אזור ריינר גמא של הירח בתלת-ממד.

על פי Cybernews, הרובוטים צפויים לנחות על הירח בשנת 2024. כשינחתו הם ימצאו אזור עם מספיק שמש וישתמשו בלוחות סולאריים כדי למלא את המצברים שלהם, ואז יבחרו "מנהיג" שיוכל לחלק לאחרים משימות עבודה. בעוד לכל שלושת הרובוטים תהיה מטרה משותפת, כל אחד מהם יפעל לפי "שיקול דעתו" להשלים בבטחה כל משימה שהוקצתה לו.

ז'אן פייר דה לה קרואה, החוקר הראשי של פרויקט CADRE במעבדה להנעה סילונית של נאס"א בדרום קליפורניה, אמר על הפרויקט: "אתה רק אומר להם את המטרה באופן כללי ורחב, והם צריכים לקבוע איך להשיג אותה… ההוראה היחידה היא, למשל, לכו לחקור את האזור הזה', והרוברים מבינים את כל השאר: מתי הם ייסעו, איזה נתיב הם ייקחו, איך הם יתמרנו סביב סכנות מקומיות".

המשימה המרגשת הזו תימשך יום ירחי מלא, כלומר כ-14 ימי כדור הארץ, ונאס"א מקווה שהמשימה תוכל לעזור לבסס דרכים חדשות לקדם את המדע ולתמוך באסטרונאוטים.

סובהא קומאנדור מנהל פרויקט CADRE אמר כי משימתם היא להדגים שרשת של רובוטים ניידים יכולה לשתף פעולה באופן אוטונומי ולבצע משימה ללא התערבות אנושית. "זה יכול לשנות את האופן שבו נבצע מחקר. השאלה למשימות עתידיות תהיה: "כמה רוברים נשלח, ומה הם יעשו יחד?", סיכם.