This post is also available in: heעברית (Hebrew)

456

יצואן נכבד

 חברת “Globe Gateway“, בשיתוף נספחות ישראל ברומניה מתכבדים להזמינך לקחת חלק במשלחת הישראלית ובפורום לשיתוף פעולה עסקי בין רומניה לישראל, ולהציג את הטכנולוגיה הישראלית בפני קהל מטרה מקצועי וארגונים המעוניינים בשיתוף פעולה עם ישראל. האירוע מתקיים בתמיכת התאחדות התעשיינים, משרד התמ”ת הישראלי, שגרירות ישראל בבוקרשט וארגונים מקומיים רלוונטיים.

1234?למה רומניה

רומניה מהווה מדינה אשר פוטנציאל ההשקעות והקשר המסחרי של חברות ישראליות איתה הוא בעל משמעות רבה. העובדה כי רומניה חברה באיחוד האירופי, מיקומה הגיאוגרפי באירופה ומרחקה הקצר יחסית למדינת ישראל מהווים גורמים המהווים זרז לפיתוח הקשרים הכלכלים בין ישראל ורומניה.

 

האירוע מיועד לענפים הבאים:

תקשורת ותשתיות תוכנה

בטחון מולדת הכולל  – בטחון גבולות, בטחון תחבורתי, ערים חכמות ועיר בטוחה, אבטחת רשת ושרותי חרום

במסגרת האירוע, נציע לכל חברה משתתפת מפגשים עם חברות / גורמים רומנים רלוונטיים, אשר מתאימים לפרופיל לקוחות היעד המועדפים עליה בשוק הרומני ולקיום ציפיותיה מהפעילות העסקית בשוק הרומני– אלו על פי פרופיל אשר כל חברה תגדיר במסמך המצורף (מצ”ב פרופיל חברה למילוי).

לפרטים נוספים, לחץ על הקישור הבא:

Romania – Israel Business Cooperation Forum

12344