This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

נחשף כטב"ם משוטט חדש למשימות סיור. המערכת המשוטטת WARMATE היא כטב"ם בעל כנף קבועה המיועד למודיעין, מעקב וסיור מעל שדה הקרב.

ה-WARMATE R שפותח על ידי קבוצת WB הפולנית כהשלמה ליכולותיה בתחום התצפית, הוא פיתרון יעיל וחסכוני שתואם את שאר מערכות החימוש המשוטט בסדרת WARMATE. 

גרסת הסיור מבוססת על אותו גוף ואותו חלק קרקעי כמו כטב"ם הקרב – ניתן להשתמש לחלופין במטע"ד התצפית וראשי הנפץ למשימות הקרב, כך לפי armyrecognition.com.

הדגם הוא בעל משך טיסה של 90 דקות וטווח טיסה מירבי של 5 ק"מ. משקלו 5.2 ק"ג.

הנתונים החזותיים מגיעים מראש התצפית המורכב על גוף הפלטפורמה. הראש משלב שלוש מצלמות שמסודרות כדי לספק נקודות תצפית רבות של הסביבה החיצונית תחת בקרת מפעילי הטיסה.

ניתן לצייד את הכטב"ם במצלמות אור יום או תרמית, וכן במדגיש מטרה לייזר.

הכטב"ם מצויד במערכת ניתוח נתונים מובנית שמאפשרת איתור מדויק של מיקום המטרה ומספקת קואורדינטות גאוגרפיות לארטילריה.

הכטב"ם משלב פונקציית "נעילת מטרה", שמאפשרת למצלמה לצפות במטרה בלי קשר לכיוון הכטב"ם. נעילת המטרה מושגת על בסיס המיקום הגאוגרפי או המעקב הוויזואלי אחר המטרה. הפונקציה מאפשרת מעקב אחרי מטרות נעות – אנשים או כלי רכב.

הפלטפורמה נוחתת אוטומטית בכל נקודה שנקבעה מראש על פי בחירה של צורת הנחיתה. המערכת מאפשרת גם נחיתה ידנית, עם מצנח, כדי למנוע נזק לגוף הכטב"ם ולמטע"ד ולאפשר נחיתה על משטח קשיח, אם נדרש.