This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי רכב רובוטיים, המשויכים על ידי מפתחי אמל"ח צבאיים להקשר של ציוות מאויש-בלתי מאויש, מקבלים תפקיד יותר ויותר מרכזי כשמדובר בפלטפורמות קרב עתידיות.

נכסים בלתי מאוישים הפועלים בשיתוף עם נכסים מאוישים בקרב מאפשרים מגוון חדש של טקטיקות. אם רכבי סיור רובוטיים יוכלו לפעול בעמדה קדמית כדי לזהות איומי אויב או לבחון את ההגנות, הרי שטנקים מאוישים יוכלו לפעול במשקלים קלים יותר, מה שיהפוך אותם לזריזים ובעלי יכולת תמרון גבוהה יותר בקרב.

צבא ארה"ב מפתח קיטים אוטונומיים מתקדמים המיועדים לספק לטנקים ורק"ם "רובוטיים" את היכולת לפעול עם התערבות אנושית מוטעה עד אפסית, ולספק מימדים טקטיים ומבצעיים חדשים ללוחמה הקרקעית העתידית.

מערכות בלתי מאוישות המיושמות בקרבות קרקעיים מסוכנים ומהירים עשויות לאפשר לכלי רכב רובוטיים לשאת אספקה, לבחון את הגנות האויב ואף להשתמש בנשק (אם כי תפקיד זה נתון כעת לדיון ציבורי) בשעה שכלי הרכב המאוישים יכולים לפעול ממרחק בטוח, על פי defensemaven.io.

הקיטים הטכנולוגיים, שניתנים לשילוב על כלי רכב קרקעיים קטנים בלתי מאוישים או על מגוון רחב של כלי רכב גדולים יותר, משתמשים באלגוריתמים חדשניים, יכולות עיבוד ובינה מלאכותית כדי לאסוף ולארגן את המידע מהחיישנים.

קיטים אלה מיועדים גם להבטיח שרכבי הקרב יוכלו להמשיך לתפקד גם במקרה שתקשורת ה-GPS תשובש או תושמד על ידי האויב.

שימוש באמצעים כמו מטע"די אינפרה-אדום אופטיים מוטמעים, מאפשר לכלי הרכב הבלתי מאוישים ליישם טכנולוגיה של למידה חישובית כדי לעבד פרטי קרב משמעותיים, לארגן אותם באופן עצמאי ולשגר את המידע לאדם הממלא את תפקיד השליטה והבקרה. הבינה המלאכותית מאפשרת למחשבים להסתמך על מאגרי נתונים נרחבים עם מיליוני פיסות מידע כדי לבצע אנליטיקה של הנתונים בזמן אמת לפני שמשגרים את המידע החיוני למפקדים בקרב.

היתרון הוא שמפקדי הלחימה יכולים לקבל במהירות מודיעין משולב או מידע חיישנים מותך ממגוון מקורות, מנותח ומצומצם כדי לאפשר קבלת החלטות מהירה.

במקום לשלוח פיסות מידע לעמדת הפיקוד, הקיטים האוטונומיים מאפשרים לחיישנים לבצע פעולות איתור וזיהוי עצמים בזמן אמת ולדחוף את המידע לגורם האנושי.

תוכנית CERDEC ואחרות בצבא ארה"ב עוסקות בפרויקטים מסוג זה בשיתוף המרכז הצבאי לחקר הטנק, פיתוח והנדסה, ליצירת דגמי אבטיפוס, בחינה וקידום של הטכנולוגיות.

בימים אלה עובדים שם על גרסת הדור הבא של אלגוריתמי ה"מנהיג-עוקב". טכנולוגיה זו, שהתפתחה ונוסתה בהצלחה בשנים האחרונות, מאפשרת למשאית או רכב טקטי בלתי מאויש לעקוב באופן מדויק אחרי רכב מאויש שנוסע לפניו. הכוונה היא לשחרר את צוותי כלי הרכב כדי שיוכלו להתמקד במשימות חשובות אחרות בלי לבזבז את האנרגיה על ניווט הרכב. הקיטים החדשים, לעומת זאת, לוקחים את התפיסה האוטונומית לדרגה חדשה, ומאפשרים למערכות הבלתי מאוישות לתמרן במהירות בתגובה לנסיבות הקרב המשתנות ללא כל צורך במעורבות אנושית.

הקיטים האוטונומיים מיועדים עבור תוכנית רכב הקרב של הדור הבא של צבא ארה"ב , יוזמת פיתוח של פלטפורמות חדשות לשנות ה-2030 ומעבר להן.