This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המחלקה לביטחון המולדת של ארה"ב הוגדרה כסוכנות הפדרלית המובילה לתגובה להשפעות הקשורות לרוסיה על ארה"ב.

לפי הצהרה רשמית של המחלקה לביטחון המולדת (DHS) שפורסמה בשבוע שעבר, נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, הגדיר את המחלקה כסוכנות הפדרלית המובילה לתיאום כוננות ותגובה בהקשר למשבר רוסיה-אוקראינה. לפי dhs.gov, על אף שאין איומים ספציפיים על ארה"ב בשלב זה, ה-DHS נוקטת בצעדים זהירות מתאימים על מנת להבטיח שהכוחות הפדרליים מתואמים במקרה הצורך.

כסוכנות פדרלית מובילה, DHS הקימה קבוצת תיאום מיוחדת (UCG) שמבטיחה שילוב כוחות ברחבי הממשל הפדרלי בהכנה לתגובה לאיומים אפשריים על ארה"ב; מאתרת וקובעת יעדים וסדרי עדיפויות אסטרטגיים; ומתאמת עם פקידים פדרליים, מדינתיים, מקומיים כמו גם נציגי המגזר הפרטי וגופים שאינם ממשלתיים כדי להבטיח תמיכה ביעדים ובסדרי עדיפויות אלה.

עם ההתפתחויות האחרונות, ארגונים שונים מעודדים לשפר את חסינותם למקרים של מתקפות סייבר וכן מתקפות פיזיות. אתר האינטרנט של CISA, הסוכנות לאבטחת סייבר ותשתיות האמריקנית, "Shields Up", מספק מידע על דרכים שונות לשיפור אבטחת הסייבר ויכולת ההגנה על נכסים קריטיים.