This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חוק חדש שעבר לאחרונה בבית הנבחרים האמריקאי יקל על תהליך הרכישה של ציוד חדש עבור מגיבים ראשונים במטרה להתמודד עם איומים מתפתחים.

החוק, אשר כונה במקור החוק לגישה לטכנולוגיה מתקדמת עבור מגיבים ראשונים ב-2016, הוצג בשנית על ידי דונלד מ. פיין, חבר ועדת בית הנבחרים לענייני ביטחון המולדת. החוק לגישת מגיבים ראשונים לטכנולוגיות מתקדמות בגרסת 2017 דורש כי הסוכנות הפדראלית לניהול מצבי חירום (FEMA) תפתח הליך שקוף לבחינת הבקשות מצד המגיבים הראשונים להשתמש בתקציבי התכניות לביטחון עירוני או מענקי ביטחון, בכדי לרכוש ציוד ביטחוני שאינו כלול בציוד הסטנדרטי בתעשייה.

בתגובה לאישור החוק שהגיש במקור, אמר פיין: "בכדי לשמור על הקהילות שלנו בטוחות, ציוד המגיבים הראשונים חייב לעמוד בקצב ההתקדמות של האיומים שמולם הם ניצבים. לכן, מסוכן מאוד שרבים מהמגיבים הראשונים הללו לא יכולים להגיע לאותו הציוד המתקדם בשל מגבלות בשימוש תקציבי ומענקי ביטחון המולדת. החוק הזה מוודא שיהיו להם הכלים הנכונים לביצוע תפקידם בביטחון ויעילות".

משרדו הסביר כי במסגרת החוק הנוכחי: "ציוד שנרכש במסגרת התקציבים היה צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים. למרות שב- FEMA בודקים בקשות לרכש ציוד שאינו עומד בסטנדרטים מוסכמים, הרי שנשמעו תלונות שהתהליך חסר אחידות, אינו צפוי ואינו שקוף. יותר מכך, לא היה הליך לעיבוד הבקשות שאינן כלולות בקונצנזוס. התהליך היה איטי מאוד".

החוק החדש אמור לכפר על החוק לביטחון המולדת מ-2002, שהורה ל- FEMA ליישם תהליך אחיד לבדיקת הבקשות שכוללות הסברים בדבר שימוש בתקציבי ביטחון המולדת במטרה לקנות ציוד שאינו כלול בסטנדרטים הרגילים, הוסיפו במשרדו.

על פי payne.house.gov, כאשר פיין הציג לראשונה את החוק ב-2016, דובר בית הנבחרים שיבח את החקיקה והסביר כי מדובר ב"צעד הגיוני שיסייע למגיבים הראשונים לקבל את הציוד החדיש ביותר להתמודדות עם איומים חדשים".