ארה"ב: פורסמו הנתונים על פשעי שנאה ל-2013

This post is also available in: English (אנגלית)

FBI releases 2013 hate crime statisticsה-FBI פירסם את דו"ח פשעי השנאה לשנת 2013, לראשונה במסגרת חדשה, תחת החוק משנת 2009 על שם מת'יו שפארד וג'יימס בירד הבן למניעת פשעי שנאה, אשר הביא להשקת UCR – תוכנית לדיווח מסד נתונים אחיד (Uniform Crime Reporting). על פי החקיקה ויישומה, ל-2 קטגוריות הזיהוי של הקורבנות על פי מגדר  עד כה (גברים ונשים), נוספו קטגוריות של זהות מגדרית (טרנסג'נדר ומין בלתי מוגדר במתכוון). זאת, בנוסף לקטגוריות של גזע, דת, נכות, אוריינטציה מינית ומוצלא אתני.

על פי Government Security News, היבטים חדשים של הדו"ח במתכונתו החדשה כוללים ייצוג של גילאי הפושעים וגילאי הקורבנות – האם הפשעי השנאה בוצעו על ידי קטינים וכן האם קטינים נמנו בין הקורבנות.

דו"ח פשעי השנאה לשנת 2013 כולל נתונים אודות העבירות, הקורבנות, המבצעים והמקומות בהם בוצעו פשעים על רקע שנאה המונעת על ידי דעה מוקדמת, כפי שדווחו על ידי גורמי האכיפה השונים ברחבי ארה"ב.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

להלן נתונים נבחרים מדו"ח פשעי השנאה:

בסיכום נתוני 2013 גורמי האבטחה דיווחו על 5,928 מקרי פשע ב-6,933 עברות על רקע דעה מוקדמת נגד גזע, מגדר, זהות מגדרית, דת, נכות, אוריינטציה מינית או מוצא אתני.

בשנת 2013 התרחשו בארה"ב סה"כ 5,922 מקרים של פשעי שנאה הכוללים 7,230 קורבנות. זאת, לעומת 7,164 קורבנות בשנת 2012. התפלגות המקרים על פי קטגוריה מצביעה על כך ש-48.5% מן הקורבנות היוו מטרה על רקע גזעם, 20.8% בשל האוריינטציה המינית שלהם, 17.4% עקב דתם ו-11.1% מן הקורבנות היוו מטרה עקב מוצאם האתני. נכותם של הקורבנות אפיינה 1.4% מן המקרים, זהות מגדרית 0.5% ומגדר 0.3%. כמו כן נרשמו שיש מקרים של פשעי שנאה על רקע מספר רב של גורמים, בהם היו 12 קורבנות.

מתוך 4,430 פשעי שנאה, 43.5% סווגו כעברות הטרדה, תקיפה 38.8% ותקיפה חמורה 16.6%. חמישה מקרי רצח ו-21 מקרי אונס תועדו כמקרים של פשעי שנאה.