This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הרשות הארצית לכבאות והצלה רכשה באחרונה לראשונה שלושה אופנועי כיבוי, שיפעלו בצירי תנועה במחוז דן והמרכז, כחלק מיחידת התגובה המהירה של לוחמי האש.

באדיבות דוברות הרשות לכיבוי אש והצלה
באדיבות דוברות הרשות לכיבוי אש והצלה

במגמה לצמצם את זמן התגובה לאירועים, החליט נציב כבאות והצלה, שחר איילון, להקים יחידת תגובה מהירה, שתפעל בין היתר באמצעות אופנועי כיבוי אש, המסוגלים להגיע במהירות מרבית לאתר חילוץ והצלה.

נרכשו שלושה אופנועים מדגם BMW 650 GS שאובזרו בערכות חילוץ וכיבוי, בעלות כוללת של 200 אלף שקל לאופנוע, כדי לבחון את יעילותם במודלים תפעוליים שונים. כל אופנוע צויד בציוד שונה:

  • אופנוע 1 מכיל מכשיר חשמלי לחילוץ, מערכת כיבוי ובה תרכיז קצף כיבוי ומים בת 24 ליטרים, המאפשרת כיבוי במשך חמש דקות

  • אופנוע 2 מכיל מכשיר חשמלי לחילוץ ומערכת כיבוי מובנית

  • אופנוע 3 צוייד במכשיר חילוץ חשמלי בשילוב עם מערכת כיבוי נישאת, המאפשרת להגיע לרכב שנפל והידרדר לתהום

iHLS – Israel Homeland Security

מ"מ מפקד תחנת גבעתיים, טפסר משנה משה ברקוביץ, העומד בראש ועדת ההיגוי להקמת יחידת התגובה המהירה, מסר כי הקונספט של אופנוע כזה הוא ייחודי בעולם, שם נהוג להפעיל אופנועים נפרדים לכיבוי ולחילוץ. מאידך גיסא, על האופנועים מורכב ציוד רב, המקשה על ניהוגו. לכן נבחנת הפעלת האופנועים בזהירות רבה ותוך שמירה קפדנית על הבטיחות.

האופנועים נמצאים בימים אלו בשלבי הרצה. בסיום שלב ההרצה, הבחינה וגיבוש התפיסה התפעולית בחודש מארס, ייפתח קורס הכשרה מיוחד של 12 לוחמי אש בבית הספר לכבאות. ישתתפו בקורס הראשון מסוגו חניכים ברמת מפקדי צוותים, והבוגרים יאיישו את יחידת האופנועים הראשונה של הרשות הארצית לכבאות והצלה