ישראל מחזקת את היערכותה נגד התקפות סייבר

This post is also available in: English (אנגלית)

12432626_sבכנס השנתי השני של   ISSA שהתקיים לאחרונה ברמת-גן, המרצה הבכיר היה מר רמי אפרתי, ראש אגף בכיר למגזר האזרחי במטה הקיברנטי הלאומי.

מר אפרתי הדגיש בהרצאתו את חשיבות שיתוף הפעולה בין כלל הגופים כדי לקדם את המוכנות ויכולות ההגנה בפני מתקפות הסייבר. מתקפות הסייבר בעולם כלפי ישראל רק יגברו וחברות ורשויות רבות בישראל עוסקות במוכנות וחסינות כנגד התקפות אלו.

i-HLS Israel Homeland Security

לאחרונה הוקמה וועדה ציבורית בראשות האלוף (במיל., לשעבר ראש אגף התקשוב) עמי שפרן לדון בנושא רגולציית הסייבר בישראל, וקביעת סטנדרטים וקריטריונים להסמכה בנושא סייבר הן לחברות והן לאנשי המקצוע.

לאחרונה התחיל פיילוט של מיגון ומוכנות של משרדי הממשלה בנושא הסייבר, מוביל בהם משרד הבריאות שהיום, לטענתו של מר אפרתי, ערוך ומוכן להתקפות סייבר, ואף הוסמך לתקן 27799 לאחרונה.

נעשה כיום מאמץ הסדרה של תקני סייבר ישראלים שיסתמכו ככל האפשר על התקנים הבינ"ל ויעסקו בין השאר בתשתיות ה- SCADA של התשתיות החיוניות בישראל ובמערכות השו"ב (שליטה ובקרה) המנהלות את כלל המערכות.

BcpIT-980x2001

פריצת נושא הסייבר בעולם, כולל התקפות רבות על ישראל הינה הזדמנות עסקית מהמעלה הראשונה, מעבר להיותה איום. ישראל מובילה בתחום בעולם ורואים זאת באספקטים רבים, יש לשמור על מובילות זה ולמנף אותה הלאה. על ישראל להוביל ולהפוך ל"אומת סייבר".

דוגמא לשיפור הינה חמ"ל הסייבר הלאומי שהוקם וחובר לחברות החשובות בתחום – חברות התשתיות, חברות אבטחת המידע ועוד. עיקר פעילות המרכז כיום הינה הפצת המידע לחברות, ולמעשה אין היזון חוזר של מידע הזורם מן החברות כחלק מתרבות של שיתוף מידע. אי-שיתוף המידע פוגע מאוד ביכולת ההגנה והתגובה של המדינה.