This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מחלקת ההגנה האמריקאית מתכוננת לקראת התרגיל הגדול PNTAX בהערכת מיקום, ניווט ותזמון, שיתקיים באוקטובר במטווח הטילים White Sands בניו מקסיקו.

במהלך תרגול קונספט שנערך לקראת התרגיל, התאפשר לארגוני ממשל ושותפים מהתעשיה לשלב את הציוד והטכנולוגיה שלהם ברכבי Stryker וללמוד מקרוב על התוכנית הצפויה ב-PNTAX.

PNTAX זהו תרגיל שנתי שמארגן צוות רב-תפקודי למיקום, ניווט ותזמון/חלל.

מתקן האינטגרציה החדש מאפשר למגוון רחב של גורמים מעורבים לנסות טכנולוגיות מיקום, ניווט ותזמון על פלטפורמות צבאיות ולשלב אותן באמצעות פלטפורמות תקשורת שמספקות מודעות מצב, שליטה ובקרה, יכולת תמרון ולוגיסטיקה.

במתקן מוצבים ארבעה רכבי ICV Stryker שמשמשים כמתקן לשילוב הטכנולוגיות הלכה למעשה..

בנוסף, התרגול כלל מפה שמאפשרת למשתתפים הבנה ברורה של מה שצפוי בהמשך, ב-White Sands.

התרגול סיפק לתעשיות ולממשל אתר ניסוי לטכנולוגיות ולציוד שלהם באתר שמייצג סביבה עוינת שנמצאת תחת שליטת האויב, שמגבילה את יכולותיהם של הכוחות האמריקאים, כך מדווח theredstonerocket.com.