This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי טיס מתמודדים עם איום גובר של התנגשות עם מטוסים אחרים, כלי טיס בלתי מאוישים ועוד. מכ"ם איתור והימנעות חדש לשיפור בטיחות התעבורה האווירית נוסה בהצלחה לאחרונה. ספקית פיתרונות החישה HENSOLDT סיימה בהצלחה את ניסויי הטיסה עם מערכת המכ"ם שלה להימנעות מהתנגשות עבור כטב"מים. החיישן מיועד לשפר את הבטיחות הן בתעבורה האווירית הצבאית והן בזו האזרחית.
המדגים של מערכת המכ"ם מבוסס על טכנולוגיית מכ"ם עדכנית ומיועד לאתר עצמים בנתיב הטיסה של כטב"ם ולספק התראה על כל איום להתנגשות על סמך הערכה מדויקת של נתיב הטיסה. במקביל, החיישן ממלא גם את כל הפונקציות של מערכת מכ"ם מזג אוויר.
המכ"ם הדגים את יכולותיו בתנאים אמיתיים וכך אישר את התוצאות שהושגו קודם לכן על הקרקע. במהלך טיסות הניסוי, המכ"ם שהותקן על מטוס Dornier Do 228 איתר באופן אמין את מטוס הניסוי המתקרב אליו ברמות גובה וזוויות שונות.
לפי אתר החברה, מערכת המכ"ם לאיתור והימנעות מבוססת על טכנולוגיה מתקדמת AESA (מערך סריקה אלקטרונית פעילה), המאפשרת לה למלא מספר משימות איתור בו-זמנית ולבצע במהירות את איתור העצמים. המערכת מחליפה את ההערכה הויזואלית של הטייס. המכ"ם הרב-משימתי מתאים לכטב"מים צבאיים ואזרחיים, כגון כלי טיס שמשמשים למשלוחי מטען.
החברה מפעילה את אחד ממתקני הייצור הגדולים באירופה בתחום החדרים הנקיים, במטרה לייצר רכיבי תדר-רדיו הדרושים לציוד AESA. מערכות המכ"ם והרכיבים מותקנות על מטוסים, לווינים, ספינות וכן בתחנות קרקעיות.
טיסות הניסוי בוצעו עבור סוכנות הרכש הגרמנית BAAINBw ובשיתוף עם מרכז האוויר והחלל DLR בברונסוויק. בשנה הקרובה צפויה סדרת ניסויי טיסה נוספת.