This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

גורמים רשמיים ב-FBI חשפו לאחרונה מידע ונתונים בנוגע לשימוש סוכנויות אכיפת חוק במערכת דיווח התקריות הלאומית של ה- FBI אשר נקראת NIBRS, במהלך שנת 2017. הם ציינו את המעבר למערכת דיווח פשע שמעניקה יותר מידע ויכולות חדשניות יותר והוסיפו כי המערכת נועדה להפוך לתקן הלאומי לדיווח תקריות עד 2021, במה שיעניק הקשר רחב יותר לגורמי אכיפת חוק עבור שימוש יותר יעיל ואסטרטגי במשאבים בעת הלוחמה והמניעה של פשע.

הגורמים הוסיפו כי נרשמו במערכת בשנה שעברה 6 מיליון תקריות, שהגיעו מ-6,998 סוכנויות שונות שדיווחו. על פי homelandprepnews.com, כ-42% מגורמי אכיפת החוק שלוקחים חלק בתכנית הדיווח האחידה כעת מגישים את נתוני הפשע שלהם למערכת החדשה, כאשר כאמור היעד להגיע ל-100% עד 2021.

"אנחנו שואפים לעבודת שיטור שקופה ואחראית יותר", אמר ראש ה-FBI, כריסטופר ראי. "דרך אחת להגיע לשם היא שיפור הנתונים שלנו. נתונים יותר רלוונטיים ומדויקים יעניקו לנו תמונה מלאה יותר של מה שבאמת קורה בקהילות שלנו ויאפשרו לנו לעשות את מה שצריך כדי לשמור על ביטחון האנשים".

באתר של ה-FBI נכתב כי החזון ארוך הטווח של בסיס הנתונים היא כי יהפוך לתקן הידוע של קהילת אוכפי החוק לכימות של פשע, על מנת לסייע לגורמי אכיפת חוק וקהילות ברחבי ארה"ב להשתמש ביעילות רבה יותר במשאבים. השאיפה היא כי הטכנולוגיה תתמוך במשימה של ה-FBI ליצור מידע אמין לשימוש באכיפת חוק, מינהל, מבצעים והנהלה.

מתוך הפשעים שדווחו, 61% היו נגד רכוש, 23% נגד אנשים ו-16% נגד החברה. קצת יותר מחצי מהקורבנות היו נשים, ו-48% היו גברים. בנוסף, הנתונים גילו כי יותר מהקורבנות שדיווחו הכירו את התוקפים שלהם אך לא היו קשורים אליהם.