This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פיקוד המבצעים המיוחדים בארה"ב (SOCOM) פרסם בקשת מידע עבור טכנולוגיה לבישה לאיסוף מודיעין אותות (סיגינט) על מנת להסיק אילו פיתוחים תוכל לספק התעשייה.

דרישות הבסיס שהוגדרו על ידי הפיקוד התייחסו לחיישן נלבש בעל משקל ודרישות אספקת חשמל נמוכות, עם יכולת מציאת כיוון, וקל להסתרה. בנוסף, הדרישה כללה גם 87 יכולות ותכונות שב-SOCOM היו רוצים למצוא בחיישנים, חלק מהם שימושיים במיוחד עבור יחידות קומנדו אשר פועלים בתחום גבולות האויב ונמצאים בסכנת תפיסה.

המערכת, על פי הדיווח של defensesystem.com, "תחזיק ביכולת איפוס בפקודה". במונחים של איסוף אותות, החיישן צריך להיות מסוגל לנטר תדרים בטווח של 3 עד 6,000 מגה-הרץ. החיישן צריך להיות מסוגל גם לסרוק פסי תדר מיוחדים ולהתמקד באותות מסוימים. דרישה נוספת היא איתור פסים צרים ורחבים. גם חיבוריות רשת דרושה, בנוסף ליכולת לעדכן תמונות מצב מבצעיות נפוצות, שנמצאות בשימוש מערכת פיקוד קרב. על מנת להימנע מגילוי, החיישן צריך לשדר בצורות גל בעלות סבירות נמוכה לגילוי וניטרול.

משקל החיישן אמור להגיע עד 5.5 ק"ג, כולל הסוללות אך ללא האנטנה. חיי הסוללה אמורים להגיע ללפחות שמונה שעות, ובהדרגה להגיע עד 12 שעות. אחסון הנתונים צריך להיות במינימום של 100 ג'יגה בתור התחלה ובהדרגה להגיע ל-500 ג'יגה. חיישן מודיעין האותות יכלול גם תצוגה וממשק מתוחכמים. האותות אמורים להיות מסוגלים ליצור התראה וויזואלית או התראה קולית תוך חמש שניות מרגע היירוט.

ב- SOCOM מעוניינים לא רק באוסף אותות, אלא גם ביכולות ניתוח. החיישן אמור להיות מסוגל לתת "למשתמש את האפשרות לעבד סאונד בזמן כמעט אמיתי על מנת לזהות שפות, דוברים, מין הדוברים, זיהוי דיבור וקבוצות שותפות. כמו כן, הסאונד צריך להיות זמין דרך הניתוח שלאחר המשימה באמצעות תוכנה לעיבוד סאונד.