This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תפיסת הקרב של צבא ארה"ב היא כי בעתיד, כל חזיתות המלחמה יקחו חלק בהתמודדות, קרב רב-מרחבי. דבר זה כולל גם את אותו ה-GPS שהצבא והעולם המסחרי מסתמכים עליו לצורכי מיקום ותזמון מבצעים. צבא ארה"ב מנסה כעת לאבטח את החזית הזו באמצעות התכנית למיקום, ניווט ותזמון (PST).

התכנית תביא את הצבא לרמה גבוהה יותר של ניווט לוחמה ויכולות ניווט תזמון ומיקום מעבר לשימוש ב-GPS בלבד, על פי קווין קוגינס, מנהל תכנית PST בצבא. הוא הסביר ל-c4isrnet.com כי כיום ה-GPS הוא הכלי הנפוץ לצרכי הגשמת המטרות של התכנית. אולם, גורמים עוינים כבר גילו דרכים כיצד לשבש את הטכנולוגיה הזו, והצביע על כך שיש לה הרבה נקודות חולשה פגיעות.

"אנחנו לא רגילים לפעול בסביבה שיש בה תחרות על מידע" הסבירה רא"ל לורי ריינולדס, מפקדת פיקוד הסייבר של המארינס, והתייחסה ל-15 השנים האחרונות של לוחמה כנגד גורמים נחותים מבחינה טכנולוגית.

קוגינס הציג גישה בעלת שלוש שכבות להתמודדות עם איומים בתחום המיקום, ניווט ותזמון למקרים אשר נעים מאויבים נחותים מבחינה טכנולוגית ועד לגורמים בעלי רמה טכנולוגית מקבילה לזו של האמריקאים. הדרך הקלה ביותר לשבש אותות GPS היא לספק לחיילים על הקרקע חיישנים למודעות מצב כך שהם יוכלו לאתר את החלק הזה בספקטרום האלקטרומגנטי ולראות את הרעש באותו החלל. אם הדבר בלתי אפשרי, ניתן לשלב שעונים אטומיים chip-scale שנעשו זולים לאחרונה, בכלי שלא תלוי ב-GPS וכך לאפשר למערכות לוחמה אלקטרונית, רדיו וכד' למשל להמשיך לתפקד.

כשמתמודדים עם אויבים בעלי טכנולוגיה ברמה גבוהה יותר שיכולים להחזיר מלחמה בכמה אמצעי שיבוש, ציוד יותר יקר כמו אנטנות נוגדות-שיבוש יכולות להיכנס למערכה. כאשר מדובר ביריב בעל יכולות טכנולוגיות שוות, קוגינס הסביר כי טכנולוגיות שמאבטחות תדרי רדיו מהקרקע ולא מהאוויר הן אפשרות, על אף מחירן היקר. היתרון של האפשרות הזו הוא שרק מספר קטן של מערכות דרוש ואין צורך לצייד בו כל חייל.

בהתמודדות עם איומים בתחומי הניווט, תזמון, מיקום וסייבר הכוחות יכולים לחזור גם לטכנולוגיות יותר ישנות. ריינולדס הסבירה שהחלה לבחון את האפשרות כאשר לאחרונ,ה כשביקרה ביפן לתרגיל של המארינס, ראתה שחלק מהמחלקה משתמשת במפות ומכשירי רדיו ישנים. "הם יודעים איך לעשות את זה, וגם אנחנו נהגנו לעשות זאת כל הזמן, כך שלהחזיר יכולות ישנות זה משהו שצריך לדעת אם כל האמצעים האחרים נכשלו". היא ציינה כי גם המארינס יכולים להשתמש במכשירי הרדיו הללו.