This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כיום, בכמעט כל מטוס נוסעים מוטמעת מערכת של משדרי איתור בחירום (emergency locator transmitters – ELT). כל כלי טיס נדרש לשאת לפחות מכשור ELT אחד. מטוסי נוסעים גדולים נדרשים לשאת מספר יחידות.

ברם, אין בכך די. כך למשל עולה מן האירוע האחרון של תאונת מטוס אייר אסיה, אשר שקע במצולות הים: אמצעי האיתור אינם יעילים במקרה שכזה.

ציוד ELT משדר שני אותות רדיו, האחד בתדר 121.5 מגהרץ והשני בתדר 406 מגהרץ. התדר הראשון, של 121.5 מגהרץ, הולך ומוצא בהדרגה מן המערכות כיום. התדר החדש יותר, 406 מגהרץ, משמש לאיתור כלי טיס במהירות רבה יותר.

על פי דיווח ב-Government Security News, אחת הבעיות סביב טיסת אייר אסיה 8501 (וככל הנראה הדברים אמורים גם בטיסת מלזיה 370), היא הנחיתה (של שתיהן) בין. לאף אחד ממטוסי הנוסעים המדוברים לא היה מכשור ELT נתיק ובעל יכולת לצוף בעקבות הגעת המטוס למי הים.

כאשר מטוס צולל ושוקע במהירות, מי הים בולעים חלק ניכר מן האות של משדר ELT. זאת, במיוחד בסביבה של מים מלוחים. בדומה ל-ELT, אמצעים נוספים הפולטים אותות זיהוי בתגובה לאות מתקבל, מוטמעים אף הם בכל כלי טיס.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

המשדר מציג את רום הטיסה של המטוס, כיוון הטיסה, מהירות הקרקע וכל שינוי ברום הטיסה. עם זאת, מטוסים כגון מטוס הנוסעים בטיסת מלזיה 370, טרם אותרו.

מערכת מעקב אווירית חדשה עוברת אינטגרציה והטמעה במדינות רבות, על מנת לסייע במציאות מטוסים אבודים. עד שנת 2020, כל המטוסים הפועלים בארה"ב יידרשו לכלול את מערכת Automatic Dependent Surveillance – Broadcast, ADS-B. המערכת תאפשר לכל כלי טיס לשדר את מיקומו (GPS) בנוסף לנתונים נוספים כגון יעדו, תוואי הקרקע, מהירות הקרקע וכמובן רום הטיסה. מקלטים קרקעיים מקבלים נתונים אלה ושולחים אותם למגדלי הפיקוח, שם המידע מופיע על מסכיהם של בקרי הטיסה.

המידע שמעבירה מערכת ADS-B יכול לשמש למיטוב עמדות קיימות של מכ"מ ראשי ומשני או אף להחליף את טכנולוגיית המכ"מ לחלוטין. המערכת מסוגלת לאתר כלי טיס במסלול טיסה מקובל, אם לאו. כמו כן מסוגלת המערכת לאתר את מיקומו המדוייק של המטוס מתחת לפני הים. האיחוד האירופי דורש כי כל המטוסים יטמיעו את טכנולוגיית ADS-B עד שנת 2017. כיום, המערכת היא דרישת חובה באוסטרליה.