This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

corn copter

על מנהל התעופה בארה"ב לשנות את תקנותיו לאור פריחת שוק הכטב"מים.

בשמי  אנטיוכיה שבטורקיה (או בשמה המלא אנטיוכיה אד קראגום Antiochia ad Cragum), מעל האתר הארכאולוגי הגדול והמרשים,  מטיס בן קרימר, עיתונאי ומומחה בכלי טיס בלתי מאוישים כלי טיס בלתי מאויש המצלם את אתר החפירות ממעל. הסרטונים אותם מצלם קרמר מהאוויר נותנים, לראשונה, לדבריו, יכולת צפייה ייחודית ויוצאת דופן של האתר הארכיאולוגי.

"משהו בצילום האווירי של האתר שובה עין ולב, התנועה של הכלי הבלתי מאוייש מעל האתר והסרטונים שהוא מצלם, בשונה מהתיעוד המסורתי של אתרי חפירות ארכיאולוגיות, פשוט מושך אותי" אמר קריימר. הוא הטיס כטב"מים גם באפריקה והסריט חיי חיות בר מזוויות ובמצבים שטרם ניצפו לפני כן, אבל פעילות ההטסה והצילום שלו נעצרה בארצות הברית על ידי מנהל התעופה, כך מוסר ה-usnews.

אחרי אסון האחד עשר בספטמבר, אסר מנהל התעופה האמריקאי (FAA) טיסת כלים בלתי מאוישים לצרכים מסחריים מעל אתרים לאומיים, אבל הגישה הזו חייבת להשתנות עם כניסתם המאסיבית של הכלים הללו לחיי היום יום בארה"ב ובעולם.

מבחינת רשות התעופה האמריקנית, נתפסים כלי טיס בלתי מאוישים כ"מטוסים", בעיקר בגלל ההגדרה הרגולטורית שלהם בספר החוקים האמריקני: "התקן הטס, או המתוכנן לטוס באוויר". ה-FAA אינו מתיר לכלים מסחריים, בלתי מאויישים לטוס מעל אתרים לאומיים, אבל לכלי חובבים כן, ומכאן מתחילה ההסתבכות בהגדרות השונות של החוק ובאכיפתו על ידי הרשויות.

AUS&R ban_ 960x300

 ייתכן שהבעיה נעוצה בהגדרות התקנות שנכתבו כבר לפני מעל 30 שנים ואינן מעודכנות – ולכן אינן תומכות במציאות הטכנולוגית והמסחרית. שינוי בנושא עדכון החקיקה והגדרות כלי הטיס

יסתיים, ככל הנראה, במהלך השנה.

Unmanned systems conference 2014 – Israel

במצב הנוכחי, אסור למטיסים פרטיים של כטב"מ לגבות תשלום בעבור שירותיהם, בשום תנאי ובכל נסיבות שהן, אבל למטיסים מסחריים, מותר. ההבדל בין הטסת כלי להנאה ותחביב ובין לצרכים מסחריים דק – וכאן מתחילה התסבוכת החוקית.

כך לדוגמא, לחקלאי המטיס להנאתו דאון המצלם את המשק החקלאי שלו, אין כל בעיה עם רשויות התעופה האמריקניות, כל עוד מטרת הסרטון היא להראות לחבריו החקלאים את גובה יבולי התירס בשדותיו, אולם אם הוא יטיס את אותו כלי בדיוק ומטרת הסרטון תהיה בדיקת כמות המים הדרושה להשקיית היבולים, אזי הוא צפוי לקנס של עשרת אלפים דולר, בגין שימוש מסחרי בכלי טיס בלתי מאויש.

אין כרגע כל דרך חוקית לעקוף את התקנות המיושנות האוסרות הטסה מסחרית של כטב"מים, למעט מילוי טפסי אישור לבקשת הטסה מיוחדת אשר צריכים לקבל את אישור הרשות.