This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

13946219_m featureכך נוכל לדעת מתי יתקוף ארגון הטרור הניגרי הרצחני "בוקו חראם". דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי מרכז הטרור של IHS Jane's מפרט על האופן שבו אפשר לנבא את המתקפות העתידיות של הארגון. הקבוצה, שמשמעות שמה "חינוך מערבי הוא חטא", אחראית לפיגועים רבים בצפון ניגריה החל משנת 2004. ב-15 באפריל 2014 מחבלי הארגון חטפו 276 נערות מבית ספר מקומי, ולפי המומחים מדובר במתקפה שלא דומה למתקפות אחרות נגד האוכלוסיה הניגרית פיגועים שנערכו ברובם בשווקים ובמרכזי תחבורה.

המומחים מציינים שבעקבות הכרזה על מצב חירום בצפוןמזרח ניגריה בחודש מאי 2013 היו שינויים בדפוסי הפעילות של הארגון.

ראשית, בוקו חראם הגביר את תדירות הפיגועים שכוונו נגד אזרחים מן השורה, מתקפות שהולכות ונעשות גם קטלניות יותר. בין ינואר 2010 ומרץ 2013 נהרגו כ-2.9 אנשים בממוצע בכל פיגוע. בהשוואה לכך, בין אפריל 2013 ומאי 2014 נהרגו בממוצע 17.7 אנשים בכל פיגוע. בשנת 2014 נהרגו עד עכשיו כ-27.9 אנשים בפיגוע.

שנית, אזורי הפעילות של בוקו חראם הצטמצמו במהלך 18 החודשים האחרונים, כשרוב הפיגועים נערכים באזור הצפוני שבו הוקם הארגון. הקבוצה הצליחה להוציא לפועל מספר פיגועים במרכז ניגריה, כולל פיגוע בבירה אבוג'ה שנערך בחודש אפריל. מתקפות מחוץ לאזור הפעילות המרכזי נוטות להיות פיצוצים, מה שמעיד כי יכולתו של הארגון להוציא לפועל מתקפות, מארבים ומבצעי גרילה דומים מוגבלת למאחזיו בצפון.

iHLS – Israel Homeland Security

המתקפות על בתי ספר חילוניים החלו רק ב-2012, שמונה שנים אחרי הפיגוע הראשון שהוציאו אנשי הארגון לפועל. לפי IHS מדובר בפיגועי נקם נגד שיתוף הפעולה של האוכלוסיה המקומית עם מאמצי הלוחמה בטרור של הממשל, ביניהם גיוס צעירים מקומיים למיליציות חמושות. מתקפות על סטודנטים הביאו למקרי מוות רבים במעונות וסטודנטים זכרים היו בדרך כלל המטרה. חטיפת הנערות האחרונה גרמה למומחים להאמין כי מאחוריה עמדו שיקולים אחרים.

מצב החירום שהוכרז במאי 2013 דחק את אנשי הארגון אל מאחזי פרא מרוחקים. חטיפת הנערות יכלה לנבוע מצורך למצוא משרתות ונשים שיקלו על המחבלים את החיים במרחבים. מניעים דומים עומדים מאחורי פעולות ארגוני טרור אחרים כמו ה LRA באוגנדה. במידה והדברים נכונים יתכן מאוד כי בוקו חראם רואה את עתידו כתנועת גרילה כפרית, וכי מאחזיו המרוחקים גדולים ומבוצרים מספיק כדי להכיל גם את החמושים עצמם וגם "אזרחים" כמו הנערות החטופות.