This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

20% מהמורדים האסלאמים הסוריה באים ממדינות המערב, ומספרם רק הולך ועולה. כך לדברי מקורות במודיעין הישראלי.

23269093_sבבריטניה הגיבו בשלילת האזרחות של 20 בריטים בעלי אזרחות כפולה, מתוך 240 בריטים מוסלמים שלוחמים בסוריה. השלילה גררה מחאות מצד בריטים מוסלמים, אך גורמי ממשל הודיעו שאזרחות בריטית היא לא זכות יסוד, ביחוד כשמדובר בבעלי אזרחות כפולה.

בישראל מאמינים גם שכ-15,000 אנשי חיזבאללה לחמו בסוריה בשנה האחרונה. רבים מהם פעלו בסוריה למשך מספר חודשים בלבד, משום שמעורבותם עוררה מחלוקות קשות בלבנון – גם בין תומכי חיזבאללה עצמם. ישראל הודתה שתיאמה את מאמצי המודיעין שלה בסוריה עם מדינות המערב, ואף מאחורי הקלעים עם מדינות ערב שכנות. לפי תמונת המצב שהתקבלה נראה שהמורדים הולכים ונהדפים על ידי כוחות צבא אסד, ביחוד בגלל הפילוג הפנימי בין קבוצות המורדים השונות.

הממשלה הסורית מפציצה מעוזי מורדים בחלב ובדמשק כבר מספר שבועות, תקיפות שהותירו אלפי פצועים וכאלף הרוגים, מרביתם אזרחים. ממשל אסד מכוון במיוחד את הירי כלפי אזרחים כדי למנוע מהם לתמוך במורדים או כדי להבריח אותם מהאזור.

IHLS – Israel Homeland Security

אחת מצורות ההתקפה הקטלניות ביותר הן פצצות החבית המאולתרות שמושלכות ממסוקים. המסוקים הסורים לא נועדו לשמש לצרכי הפצצה, אך במהלך דצמבר הפילו חביות מלאות בנוזלים דליקים ובחומרי נפץ, שמתפוצצות כשהן פוגעות בקרקע.

השימוש בפצצות מאולתרות מהסוג הזה לא ייחודי לסוריה. גם הממשל הסודני, למשל, השתמש בפצצות חבית שהופלו מתוך מסוקים או גולגלו מתוך רכבים. לא מדובר בנשק מדויק, אבל דיוק הוא לא המטרה כשמפציצים כפר או אזור מגורים. פצצות החבית הסוריות הופלו על מגוון מטרות אזרחיות כמו שווקים, מסגדים, בתי חולים, בתי ספר ובניני מגורים.