This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

698186main_ED12-0332-01_full featureכטב"ם Global Hawk של סוכנות החלל האמריקאית נאס"א השלים בהצלחה משימת מחקר בצפון הקנדי הרחוק, במהלכה חקרו מפעיליו את השינויים שמתרחשים בקוטב הצפוני. את המשימה ניהלו מרכז דריידן לחקר התעופה שמפעילה סוכנות החלל, חברת Northrop Grumman וצוות מדענים בינלאומיים.

הכטב"ם, כך לפי הדיווח ב Unmanned Systems Tech, צויד במכ"ם חודר עננות המותאם לכלי טיס בלתי מאוישים (UAVSAR), ובמצלמה ברזולוציה גבוהה למיפוי הסביבה הארקטית ולמעקב אחר קרחונים. המשימה נמשכה 21 שעות של טיסה רצופה. המידע שנאסף ישמש את האמריקאים והקנדים לבחינת השינויים הטופוגרפיים בקוטב הצפוני.

IHLS – Israel Homeland Security

זו הפעם הראשונה שה Global Hawk של נאס"א טס בשמי קנדה. כלי הטיס המריא ממרכז דריידן שבקליפורניה, חלף מעל כמה אזורים בקוטב שנקבעו מראש, וחזר אל בסיס האם שלו לאחר השלמת המשימה.

ה Global Hawk כבר שימוש במספר רב של משימות סביבתיות, ביניהן בחקר סופות הוריקן ואקלים טרופי. הטיסה מעל לקוטב בקנדה באה לאחר חידוש הסכם שיתוף הפעולה בין נאס"א ו Northrop Grumman, שמאפשר את שיתוף המידע שנאסף על ידי סוכנות החלל הממשלתית לצורך קידום המדע ולצורך ניסויי תעופה.