This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

12356082_s featureלוקהיד מרטין פיתחה פתרון אבטחה מקוון, המאפשר לשתף מודיעין בצורה מאובטחת בין אנשי צוות ומתחמים הפועלים ברמות שונות של סיווג בטחוני מאתרי מודיעין בעלי סיווג גבוה ועד משתמשים נטולי סיווג הנמצאים בשטח. הפתרון, Trusted Sentinel, מאפשר להעביר נתונים באופן ידני ובאופן אוטומטי בין מספר מתחמי אבטחה, באמצעות שימוש בתצורה בודדת המאחדת חומרה ותוכנה.

״בסביבת האיומים המקוונים המסובכת של ימינו, קריטי מתמיד להגן ולאבטח את הנתונים שלנו״, אמר ג׳ים קווין, סגן נשיא C4ISR Systems במרכז למערכות מידע ופתרונות גלובליים (IS&GS) בלוקהיד מרטין. ״Trusted Sentinel מספק מענה לאתגרים המורכבים של שיתוף מידע רלוונטי על פני מתחמי אבטחה שונים ובין דרגים ארגוניים שונים״.

IHLS – Israel Homeland Security

Trusted Sentinel תומך בהזרמה מאובטחת של נתונים מודיעיניים בין כל הרמות המורשות, תוך הבטחה שהמידע הרגיש עובר את רמות ההרשאה הגבוהות ביותר. בנוסף, הוא מבטיח כי המידע שעושה את דרכו מהרמות הנמוכות ביותר וממקורות בלתי מורשים אינו מכיל קוד זדוני, העלול לפגוע ברשתות מאובטחות. באמצעות שילוב של יכולות להגנת רשתות, המגינה על נתונים מסווגים מפני גישה בלתי מורשית, Trusted Sentinel שולט בשחרור המידע באופן יחסי לרמות האבטחה של המידע המעובד, לרבות רמות הרשאה, היתרי גישה פורמליים וצרכי המשתמש, כפי שנקבעו על ידי דרישות הסודיות שהוקצו לו.

Trusted Sentinel פותח תוך שילוב היכולות של שניים מפתרונות ה Unified Cross-Domain Management Solutions, או UCDMO, של לוקהיד מרטין. ה-UCDMO הוא ארגון המשותף למחלקת ההגנה ולקהילת המודיעין, אשר מספק יכולות תיאום ופיקוח מרוכזות עבור יוזמות חוצות מתחמים בקרב כל הקהילות הללו. הפתרון, אשר זכה בהסמכת עיצוב מהארגון המסמיך, נמצא בתהליכי הכנה להצבה בסביבה תפעולית.