This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Illustration Photo
Illustration Photo

שימוש בכטב"מים ככלי נגד מרידה אינו יעיל, אבל יש סיבות להאמין שכלי הטיס הבלתי מאוישים עשויים להיות יעילים כשמדובר בלוחמה בטרור – כך לפי מאמר שפרסם המכון למחקרים אסטרטגיים בארצות הברית בחודש ספטמבר.

המאמר חובר על ידי החוקר ג'יימס וולש מאוניברסיטת צפון קרוליינה, במימון צבא ארצות הברית. לפי הדיווח ב Fierce Homeland Security ג'ונס מבסס את הקביעה שלו על העובדה שכטב"מים נועדו לשם הפעלת צורה ממוקדת של אלימות, כך שתפגע בחמושים אבל תשאיר את האזרחים סביבם ללא פגע.

ישנו דיון ער סביב היעילות של השימוש בכטב"מים בשני המקרים. לפי מאגרי מידע שונים שעוקבים אחר פרסומים הפתוחים לציבור היחס בין נפגעים אזרחים וחמושים כתוצאה מתקיפות כטב"מים הוא בין 26:1 ל-4:1. בהשוואה לדרכים אחרות של הפעלת כוח מספר הנפגעים האזרחים נמוך יחסית, כך לפי וולש.

עם זאת, המתנגדים לשימוש בכטב"מים טוענים שאותם הנפגעים האזרחים יכולים להזיק מאוד לארצות הברית. כשאזרח נהרג מירי כטב"ם מותו עלול לעורר רגשות עזים, במידה כזו שהחמושים עלולים להתחזק מבחינה פוליטית. הנזק הפוליטי יכול בהחלט להאפיל על כל תועלת טקטית ואסטרטגית אחרת.

ישנה גם השאלה של כמה תועלת בדיוק מפיקים מחיסול מנהיגי החמושים. מחקרים כמותיים שניסו לענות על כל השאלות האלה, תוך שימוש במאגרי מידע פתוחים, לא הצליחו להגיע לתשובה חד משמעית – האם יש קשר בין מות אזרחים בפגיעות כטב"מים לבין התחזקות הטרור באפגניסטן ופקיסטן, או לא. מתקפות טרור הן לא הדרך הטובה ביותר כדי למדוד את עוצמתם של ארגונים חמושים, כותב וולש, מפני שהיכולת להוציא לפועל פיגועי טרור לא מעידה בהכרח על היכולת להוציא לפועל מתקפות צבאיות. מספר הולך וגדל של מחבלים יכול אפילו להעיד על החלשות המרד החמוש, והמעבר לתקיפת מטרות עורפיות וחלשות יותר.

iHLS – Israel Homeland Security

אותם המחקרים גם לא מתייחסים למטרת העל של ארצות הברית בתחום הלוחמה בטרור – השאיפה לפרק ולהשפיל את אל קעידה. אותם מאגרי המידע מהם נלקח המידע עבור רוב המחקרים בתחום נמנעים מלעסוק בנושא הזה, בייחוד בגלל שקשה לקבל מידע אמין על הפעילויות של ארגון הטרור. מחקרים משתמשים, למשל, במתקפות טרור בצפון מערב אסיה כמקור, אבל יכול מאוד להיות שלאותם אירועים יש קשר משני בלבד לעוצמה של אל קעידה, כך לפי וולש.

כטב"מים יכולים גם לפעול באזורים שאליהם ארצות הברית והממשלים המקומיים לא יכולים לשלוח חיילים – וכך לאפשר לארצות הברית להשתמש בכוח במקומות שבאופן רגיל היו סגורים בפניה. גם במקרה הזה לא ברור אם התקיפות מועילות או לא, בגלל שקשה יותר להשיג מידע מודיעיני מהימן על המתרחש באותם האזורים והסיכוי לפגיעה באזרחים חפים מפשע – או פשוט בחמושים הלא נכונים הולך ועולה.

היחסים שבין קבוצות החמושים השונות, ויחס אותן הקבוצות לארצות הברית, הם דברים שעלולים להשתנות מרגע לרגע. כטב"ם עלול לפגוע באנשי ארגון חמוש שאינם מתנגדים ממש לארצות הברית, בין היתר בגלל הקושי להבדיל בין חמושים מארגונים שונים רק על סמך מראה חיצוני. במקרה כזה ארגוני חמושים שונים עלולים להתחיל ולשתף פעולה ביניהם נגד ארצות הברית, אפשרות שמתאימה, לדברי וולש, לתוצאות המחקרים שנעשו בנושא. לפי החוקר אין קשר בין מות אזרחים במתקפות כטב"מים לבין פיגועי טרור שהתרחשו מאוחר יותר, אבל מות חמושים במתקפות כטב"מים בהחלט קשור לגידול במספר הפיגועים בפקיסטן.

AUS&R 15-10-2013 650x90b