This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת ד"ר בועז גנור

Illustration Photo: IDF Spokesman.
צילום אילוסטרציה: דובר צה"ל

ב-30 השנים האחרונות קראתי שוב ושוב לאימוץ הגדרה בינלאומית לטרור. המשכתי לקרוא לגיבוש הגדרה כזו למרות התנגדות עזה, ובניגוד לעמדות המקובלות על מומחים, אקדמאים, משפטנים, מקבלי החלטות ומנהיגים. אני ממשיך לעשות זאת מפני שאני מאמין באמת ובתמים שמתן הגדרה אחידה לטרור היא אפשרית וחיונית, ובמידה והקהילה הבינלאומית תגיע להסכמה בנושא הדבר יאפשר שיתוף פעולה יעיל בהרבה מהקיים היום בתחום הלוחמה בטרור.

iHLS – Israel Homeland Security

בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור של ICT השתתפתי בסדנה שעסקה בנושא. כל עמיתי וידידי באותה הסדנה הביעו התנגדות למתן הגדרה כזו. אני מצרף כאן סרטון ובו הערות הסיכום שלי, המשקפות את מיטב מאמצי לשכנע את העולם בכך שיש צורך אמיתי לאמץ הגדרה בינלאומית ואחידה של טרור.

ד"ר בועז גנור הוא המייסד והמנהל של ICT – המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה.