This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כיום ניתן לפגוע בנכסים אסטרטגיים לאומיים באמצעות מתקפות סייבר באופן כמעט מיידי. הגנה על הנכסים הללו חייבת להיות תמיד בעדיפות עליונה, ולא משנה באיזה איום מדובר – לוחמת סייבר של ממש או פריצות שמטרתן גניבת מידע סודי. 

Machiavelli-Editions-Cyber-Weapons-Legal-and-Stgrategic-Aspects-V2

חובה לגבש בדחיפות הבנות לגבי מהו בדיוק נשק-סייבר, כולל הגדרתו בעיני החוק. הבנות כאלה יאפשרו להעריך את מידת האיום של מתקפות סייבר, וגם את האחריות הפוליטית והמשפטית שמוטלת על מבצעי המתקפה. כדי להטיל אחריות על התוקף צריך קודם כל לזהות אותו ולפעול נגדו ברמה המשפטית, וכיום זהו אחד מהאתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפני הרשויות.

לבעיות הללו דרוש פתרון בדחיפות. למרות כל הקשיים, ניתן יהיה להתגבר עליהן רק לאחר שינוסחו הגדרות מדויקות ויצטבר מאגר של מידע וחוקים שיהיו מקובלים ונפוצים. הזמן הולך ואוזל, משום שממשלות בתקופה זו מנצלות את חוסר החקיקה הברורה בתחום ואת הקושי הטכני לאתר את מקורן של מתקפות סייבר, ומאיצות פיתוח נשקי סייבר לשם גניבת מידע ופגיעה ברשתות הצבאיות של האויב.

אתר הגנת המולדת הישראלי

האתגרים ההולכים ומתרבים בתחום הסייבר שעומדים בפני ממשלות, צבאות וסוכנויות לביטחון לאומי מורכבים כשם שהם מרתקים.פיתוח נשקי סייבר דורש אימוץ גישות של התאמה ומשוב, ובמהלכו מטשטשים הגבולות המסורתיים בין תחומי המחקר הטכניים והטכנולוגיים ובין תחומי האסטרטגיה, הטקטיקה והמבצעים.

העולם המערבי מקושר כולו, ורווחתו החברתית מבוססת כולה על פעילות טכנולוגיות מידע. מסיבה זו חשוב להגדיר בצורה ברורה מתי מתקפת סייבר על מטרות רגישות היא "פריצה" ומתי מדובר ב"מתקפה" אמיתית. ממשלת ארצות הברית החלה בתהליך, אך לאחרונה מספר גדל והולך של מדינות החלו לשנות את דרך החשיבה האסטרטגית שלהן, ואף החלו לגבש דרכי התמודדות עם מתקפות צבאיות עתידיות על מחשביהן. עתידן של מתקפות הסייבר יהיה מאתגר.

להורדת המאמר המלא יש ללחוץ כאן (PDF, אנגלית)

מאת סטפנו מלה

Machiavelli-Editions-Cyber-Weapons-Legal-and-Strategic-Aspects-V2מתאם המחלקה ללוחמת מידע ולטכנולוגיות מתפתחות במכון ללימודים אסטרטגיים על שם ניקולו מקיאוולי באיטליה. עורך דין במשרד עורכי הדין קרנלוטי, שם הוא מתמקד ביחוד בחקיקה בנושא טכנולוגיות מידע ותקשורת, פרטיות, אבטחה וביון. מנהל מחקר בתחום אבטחת מידע וביון ממוחשב במרכז הצבאי ללימודים אסטרטגיים של משרד הביטחון האיטלקי. מרצה במספר אוניברסיטאות ומכוני מחקר צבאיים. מחזיק בתואר דוקטור מהאוניברסיטה של פוגיה

המכון האיטלקי ללימודים אסטרטגיים על שם ניקולו מקיאוולי הוא מוסד תרבות ללא כוונות רווח שנוסד ברומא בשנת 2010