This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

By U.S. Air Force photo - Master Sgt. Keith Brown [Public domain], via Wikimedia Commons
By U.S. Air Force photo – Master Sgt. Keith Brown [Public domain], via Wikimedia Commons

הממשל האמריקאי רוצה לצאת מאפגניסטן ועושה טעויות בתהליך. זאת דעתו של גוף פיקוח אמריקאי.

לפי Defense News הפנטגון הכריז על רכישת 30 מסוקים רוסיים מדגם
 Mi-17 לתמיכה בכנף המשימות המיוחדות (SMW ) – יחידה מיוחדת של צבא אפגניסטן, המיועדת לפעול נגד טרור והברחת סמים.

אבל – דו"ח שלא פורסם, מטעם מערך הפיקוח הממשלתי באפגניסטן, טוען שעל הפנטגון לעצור את תוכניות רכישת המסוקים, בנוסף ל-18 המטוסים, עד שייעשו שינויים משמעותיים באופן הניהול וההפעלה של היחידה.

i-HLS Israel Homeland Security

"על אף ההשקעה המתוכננת של מחלקת ההגנה בסך 908 מיליון דולר לרכישת 48 כלי טיס חדשים עבור ה-SMW, האפגאנים חסרי יכולת  – מבחינת היקף כוח אדם ומיומנות – להפעיל ולתחזק את ציי המטוסים הקיימים והמתוכננים," נאמר בדו"ח המפקח הכללי המיוחד לשיקום אפגניסטן (SIGAR). "ללא מערך תמיכה יעיל, מטוסי ה-SMW הנרכשים במימון אמריקאי עלולים להישאר על מסלולי ההמראה באפגניסטן, במקום לתמוך במשימות קריטיות, תוך בזבוז כספי ההקצבות האמריקאיות.".

Defense News השיגה ב-21 ליוני את הטיוטה הנדונה, שכותרתה: "כנף המשימות המיוחדות האפגאני: מחלקת ההגנה מתכננת להוציא 908 מיליון דולר לבניית כנף אוויר שהאפגאנים אינם מסוגלים להפעיל או לתחזק". כיוון שהדו"ח נמצא עדיין בשלב טיוטה, תוכנו עשוי להשתנות בגרסה הסופית. הדו"ח לא כלל את תגובת הפנטגון, העשויה להיכלל בגרסה הסופית.

דובר מטעם SIGAR סרב להתייחס, תוך הסתמכות על מדיניות המשרד שלא לדון בתוכן דו"חות לפני פרסומם הסופי.

ה-SMW הוקמה ביולי 2012, במטרה ליצור יחידה יעילה של לחימה בטרור וסמים המסוגלת לתפקד באופן בלתי תלוי בכוחות בנות הברית עם נסיגת ארה"ב מאפגניסטן. מעריכים שבאפגניסטן מיוצרת 90% מצריכת האופיום העולמית, שמכירתם מסייעת במימון ארגונים כמו הטליבאן.

מחלקת ההגנה מתכננת להוציא,  לצורך תמיכה ביחידה, לפחות 908 מיליון דולר לרכישת 30 מסוקים ו-18 מטוסים. הפנטגון מעריך שיידרשו עוד 109 מיליון דולר לשנה לצרכי פיקוח, תחזוקה, אימון ותמיכה לוגיסטית, אשר יידרשו לדברי SIGAR "במהלך השנים הקרובות".