This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

18289108_sברחבי העולם פועלים ארגוני טרור רבים בעלי אידאולוגיות מגוונות. החל מארגוני טרור שמאלנים מרקסיסטים-לניניסטים, דוגמת הבריגדות האדומות באיטליה והכוחות המזויינים המהפכניים בקולומביה, דרך ארגונים חילוניים, דוגמת החזית העממית לשחרור פלסטין – המפקדה הכללית והנמרים הטמילים בסרי לנקה, ארגונים אסלאמיים דוגמת החמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין, ועד לארגונים פונדמנטליסטים אסלאמים, דוגמת, צבא האסלאם ברצועת עזה, אל-ג'מאעה אל-איסלאמיה באינדונזיה ועוד.

i-HLS Israel Homeland Security

עליית קרנו של הטרור העולמי המוּנָע מאידאולוגיה פונדמנטליסטית-דתית, אסלאמית במהותה, מלמדת על חשיבות המשנה הסלפית-ג'האדית, בגינה פועלים ארגונים אלה ואשר ממנה שאובים מקורותיהם האידאולוגים. ארגון צבא האסלאם ומסגרת העל החדשה, מועצת השורא של לוחמי הג'האד בירושלים-רבתי, אנצאר בית אלמקדס, אלתוחיד ואלג'האד במצרים, ורבים אחרים, הם רק חלק מרשימה של ארגונים והתארגנויות הפועלים בשנים האחרונות ברצועת עזה ובחצי האי סיני ואשר מזוהים עם האידאולוגיה של הסלפיה-ג'האדיה העולמית.

 Picture14-e1358971966205-200x70

טרור בעל אידאולוגיה פונדמנטליסטית-דתית מתבטא ברצועת עזה ובחצי האי סיני במספר אופנים:  גידול בכמות הארגונים וההתארגנויות לאורך השנים, ריבוי הנוכחות של פעילים זרים מרחבי העולם, ועלייה בפיגועי הטרור בנוסף לתעוזה הגוברת מבחינת בחירת המטרות. האתגר של ישראל, כמו מצרים והחמאס, הוא העובדה שאין כיום ארגון בעל מעטפת ארגונית מרכזית אחת עימו ניתן להתמודד. לכן ניתן להניח שעלייה בשיתוף הפעולה בין השלושה, גם אם בעקיפין, תתרום לצמצום ההשפעה של הארגונים וההתארגנויות הללו מחד, בעוד תביא לחיזוק החמאס מאידך.

 

סלפיה

הסלפים הם מוסלמים סונים הדבקים בקריאה של כתבי הקודש כפשוטם תוך ניסיון ללכת בעקבות שלושת הדורות הראשונים של האסלאם, המכונים האבות הצדיקים. פירוש המילה סלף הוא קדמון, דור ראשון, אלה מבקשים לחדש את האסלאם בצורה הקרובה לזו בימיו של מוחמד. העיקרון המרכזי של הסלפיה הוא שהאסלאם היה מושלם בימיו הראשונים של האסלאם אך במהלך מאות השנים נוספו חידושים בלתי רצויים בשל השפעות מחוץ לאסלאם. כרעיון צמחה הסלפיה מתוך תנועות רפורמיסטיות מודרניסטית של האסלאם במאה השמונה עשרה של המאה הקודמת וכיום היא מתאפיינת בעיקר בשמרנות פוריטנית, הימנעות מאלימות ומעורבות פוליטית ודגש על קירוב לדת באמצעות דעווה.

 

ג'האד

מילולית, ג'האד הוא מאמץ הנעשה להשגת דבר מה מוגדר. בהקשר דתי, ג'האד הינו מצווה המוטלת על הפרט במצב של מגננה ועל הכלל במצב של מתקפה. בתקופת הנביא מוחמד עברה הקהילה האסלאמית שלושה שלבי התפתחות עיקריים בנוגע לג'האד כמלחמת קודש למען אללה. בשלב הראשון, בין השנים 622-610, המאמינים מצווים על ידי אללה להגביל את תגובותים ולנהוג באיפוק עקב היותם חלשים ומעטים. כך יוצאות הצהרות שאין כפייה באסלאם וכי הג'האד מיועד בעיקר למאבקים פנימיים ולא לצורכי מלחמה. בשלב השני, בין השנים 626-623, מתיר אללה למאמינים ללחום. עדיין, מלחמה מוגבלת ומלחמת תגובה. בשלב השלישי, בין השנים 626-632, מצווה אללה על מאמיניו להילחם בכופרים בכל האמצעים העומדים לרשותם, מלחמת חורמה, כולל ביהודים ובנוצרים.

 

סלפיה-ג'האדיה

זהו זרם הדוגל בחזרה לימי הזוהר של האסלאם בראשית דרכו באמצעות נקיטת אלימות. זרם קיצוני זה קורא לחזרה למקורות תוך למאבק אלים באמצעות שימוש בג'האד בישראל, במערב ובמשטרים אסלאמיים אשר לא מיישמים הלכה למעשה את חוקי מדינת ההלכה האיסלאמית. ראוי להבחין בין ארגונים הנוהגים כארגוני שחרור לאומי המתמקדים בפלסטין, דוגמת החמאס, הג'האד האסלאמי וועדות ההתנגדות העממית, לבין ארגונים והתארגנויות סלפיות-ג'האדיות הפועלות כחלק מהג'האד העולמי ומהניסיון להוות ארגון שחרור כלל מוסלמי וכלל עולמי.

 

סלפיה-ג'האדיה ברצועת עזה ובחצי האי סיני

הסלפיה המסורתית הגיעה לרצועת עזה בראשית שנות השבעים של המאה הקודמת אך כמעט שלא דובר עליה. דיווחים על נוכחות סלפית-ג'האדית ברצועת עזה נשמעו עוד בדצמבר 2002 עת האשים ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, את ארגון אל-קעידה כחשוד העיקרי בפיגועים במלון פרדייז, ובניסיון להפיל מטוס ארקיע בעת המראתו מנמל התעופה במומבסה, קניה. במושגים של הסלפיה-ג'האדיה ברצועת עזה ובחצי האי סיני, ארגון החמאס כבר מזמן איננו הגוף הניצי ביותר. 11 שנים מאז, וארגונים והתארגנויות כגון אלתוחיד ואלג'האד, צבא האסלאם, ג'ונד אנצאר אללה, תומכי הג'האד בחצי האי סיני, אנצאר בית אלמקדס, הם רק חלק מרשימה ארוכה של ארגונים קיצוניים ואלימים יותר.

i-HLS Israel Homeland Security

בסיכומו של דבר, סלפיה-ג'האדיה היא זרם קיצוני דתי הדוגל בחזרה לימי הזוהר של האסלאם בראשיתו באמצעות נקיטת אלימות נגד יעדים ישראליים ומערביים כאחד. בשנים האחרונות גדל מספר הארגונים וההתארגנויות הסלפיות-ג'האדיות הפועלים ברצועת עזה ובחצי האי סיני ויש לצפות להמשך המגמה. עלייה זו ניכרת במספר אופנים: גידול בכמות הארגונים וההתארגנויות, נוכחות של פעילים זרים מרחבי העולם ועלייה בפיגועי הטרור. לפיכך, אתגר מרכזי מבחינתה של ישראל בשיתוף הפעולה במשולש ישראל-מצרים-חמאס מבחינת בְּלִיל הארגונים וההתארגנויות הסלפיות-ג'האדיות, יהיה במציאת האיזון בין איתורה וחיזוקה של כתובת בעלת מעטפת ארגונית מרכזית אחת אשר תביא לצמצום השפעתם מחד, לבין הימנעות מחיזוק החמאס יתר על המידה, על חשבון יתר הארגונים וההתארגנויות מאידך.

Picture14-e1358971966205-200x70

מאת שלומי יאס, בוגר תואר שני בלימודי ביטחון וטרור

ומתמחה בתוכנית צבא ואסטרטגיה במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS)