This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

18190950_s (1)

מומחים ישראליים בתחום הלחימה נגד טרור אומרים שניתן להתחקות אחר טרוריסט "זאב בודד" לפני שהוא פועל, אך לשם כך נדרש "אוסף אחר" של כלי מודיעין והרשאות חוקיות.

פיגוע הטרור שבוצע בבוסטון על ידי שני אחים יכריח, לדברי המומחים, את הגופים הפועלים נגד טרור בארה"ב לשנות כמה מנהלי השגרה שלהם.

מעשי טרור של זאבים בודדים נחשבים בשנים האחרונות לאיום משמעותי על ביטחון הציבור,והתופעה מתגברת בקצב מדאיג. עם זאת, הפער בין תפיסת האיום של המפגעים הבודדים לעומת קבוצות הטרור מחייב בחינה יותר קונספטואלית ואמפירית של טרור הזאב הבודד.

נקודת מבט אחת המודגשת במאמר שפורסם בכתב עת לחקר הטרוריזם היא השימוש בפלטפורמות תקשורת מקוונות. בטבע, זאבים אינם צדים לבד: הם צדים בחבורות. כפי שמדגים מחקר זה, טרוריסטים מסוג הזאב הבודד אינם באמת לבד. הם עוברים גיוס, רדיקליזציה, לימוד והכוונה על ידי אחרים. ניתוח כל המקרים שהתרחשו לאחרונה, והדיווחים והמחקרים עליהם, מגלה את החשיבות עבור הזאבים הבודדים של הפלטפורמות המקוונות, החל באתרי אינטרנט ועד למדיה חברתית (כגון פייסבוק, טוויטר ויוטיוב).

לפי כתב העת העוסק בחקר הטרוריזם, זאב בודד הוא מישהו שמבצע פעולות אלימות לתמיכה בקבוצה, תנועה או אידיאולוגיה, אך עושה זאת לבד, מחוץ לכל מסגרת פיקודית.  בדרך כלל, טרוריסט הזאב הבודד חולק הזדהות אידיאולוגית או פילוסופית עם קבוצה קיצונית, אך אינו יוצר קשר עם קבוצה זו. בעוד פעולות הזאב הבודד מונעות על ידי רצון לקדם מטרות של קבוצה מסוימת, הטקטיקה והשיטות הם פרי תכנון וניהול בלעדיים של הפרט, ללא פקודה או הנחייה חיצונית כלשהי. בגלל היעדר זה של כל מגע אישי  עם קבוצה גדולה יותר, טרוריזם הזאב הבודד מציב אתגר ייחודי בפני גורמי הלחימה בטרור, כיוון שהרבה יותר קשה לאסוף מודיעין על זאבים בודדים מאשר על טרוריסטים קונבנציונאליים.