This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

איחוד המחקר לשילוב כטב"מים (NUAIR) בארה"ב חבר לאחרונה לחברות TruWeather Solutions ו-WindShape כדי לבחון את ההשפעה של הרוח על היכולות של כטב"מים מסוגים שונים. אנחנו יודעים שמזג האוויר משפיע על כטב"מים קטנים במגוון דרכים והבדיקות האלה נועדו לאפשר לנו לאבחן את העוצמה של ההשפעה ואת המידה שבה כל מערכת יכולה לספוג הפרעות אטמוספריות תוך שימור תעופה בטוחה", אמר רא"ל במיל', מארק פ. "הוט" גיבסון, מנכ"ל ה-NUAIR. "המידע הזה קריטי לשילוב בטוח של כטב"מים בחלל האווירי הלאומי ובשאיפה בנקודה כלשהי בעתיד, מימוש הפוטנציאל המסחרי של כטב"מים".
הטכנולוגיה של Windshape נעזרת במספר מאווררים קטנים שיוצרים עוצמות רוח משתנות, המערכת הזו מאפשרת לשותפים להעריך את הכטב"מים בסביבה מוגנת, בטוחה וניתנת לשחזור לצורך בדיקת היכולות האוויריות ושיפור הנדסת המערכות, הסבירו גורמים רשמיים ב-NUAIR. "המטרה שלנו היא לתמוך בתעשיית הכטב"מים באמצעות ניתוח על כל כטב"ם באופן נפרד", הסביר גואילאמה קטרי, מנכ"ל Windshape, ל- unmanned-aerial.com. "אנחנו מאמינים שאפשר לסייע לתעשיית הכטב"מים באמצעות מתן אישור ליצרנים להדגים שהכלים שלהם יכולים להתגבר על מכשולי מזג האוויר ולעשות זאת בבטחה".
ב- TruWeather פיתחו טכנולוגיה שיכולה להעריך ולהוביל לקבלת החלטות יותר מבוססת בנוגע לתזוזות קטנות במזג האוויר כך שמפעילי כטב"מים יכולים לקבל החלטות יותר מודעות ולשפר יעילות מבצעית. ככל שהחברה תבין טוב יותר באיזה אופן הרוח משפיע על כל כלי, היא תוכל להתאים את ההערכה והתגובה שלה טוב יותר.