This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צעדים ארגוניים חדשים יהפכו את הליכי הרכש הביטחוני בהודו ליעילים יותר. ועדה של משרד ההגנה ההודי שמונתה לחקור את הקמתו של ארגון חדש לרכש ביטחוני הגישה את המלצותיה בפברואר 2017.

הוועדה, הכוללת מומחים ממגוון תחומים, המליצה על הקמת ארגון מקצועי, מרכזי ואוטונומי שיסייע בבניית יכולת הגנה תוצרת הודו כחלק מאסטרטגיה של הסתמכות עצמית בטווח הארוך. כך אמר שר ההגנה של הודו סובחש בהאמר בהודעה כתובה לפרלמנט.

לפי defenseworld.net, בין הצעדים שננקטו בהקשר זה נכללו הפחתת טווחי הזמן הארוכים שנדרשו להשלמת פעילויות הרכש, צמצום התקפות של acceptance of necessity לשישה חודשים עבור מקרים של קניה ולשנה אחת עבור מקרים של קניה וייצור בהודו, וכן שילוב קווים מנחים לגבי שינוי שם הספק בפרוצדורת הרכש הביטחוני 2016.

צעדים נוספים כוללים עיבוד התהליך במקרים של ספק בודד במקום נסיגה אוטומטית מההחלטה, ביצוע ניסויי הערכה בתנאים בהם הכי סביר שהציוד יותקן בהם, הגברת השימוש בהסמכה וסימולציות בהערכה טכנית של ציוד. כמו כן מדובר על תגבור הליך האישור המזורז במקרים של דרישות מבצעיות דחופות, עיבוד תהליכי ה-RFI כשלב הראשון בתהליך הרכש והגדרה ברורה של המטרות, ועוד.